Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Noc kostelů

Logo Noci kostelů

Noc kostelů 2023

Již popatnácté se naše farnost zúčastní celostátní akce NOC KOSTELŮ.

NOC KOSTELŮ se koná v pátek 2.6.2023 od 18:00 hod.

Tato akce má za cíl přiblížit všem lidem bez ohledu na jejich vztah k víře život v křesťanském společenství. Letos se jí opět zúčastní i náš kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a během večera Vám představíme tento program:

 Program Noci kostelů 2023 

17:00 - 22:15 Otevření kostela pro návštěvníky
18:00 - 18:45 Mše svatá - P. Karel Kočí (varhanní doprovod Jakub Černý)
20:00 - 21:00 Flétnový koncert souboru MAGISTRI
21:00 - 21:30 Individuální prohlídky kostela, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.
21:30 - 22:00 Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, možnost zapálení svíčky, prosby, poděkování za sebe a blízké.
22:00 - 22:05 Závěrečná modlitba - zakončení večera Noci kostelů - P. Karel Kočí.

Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků, meditace.
Po celý večer - možnost posezení ve farní kavárně.Logo Noci kostelů

Noc kostelů 2020

V tomto roce se naše farnost zúčastní Noci kostelů pouze symbolicky ve formě otevření kostela od 17-22 hod.

NOC KOSTELŮ se koná v pátek 12.6.2020 od 18:00 hod.

Letos se jí náš kostel Neposkvrněného početí Panny Marie nezúčastní z důvodu koronavirové pandemie.

 Noc kostelů 2020 

17:00 - 22:00 Otevření kostela pro návštěvníky
22:00 Uzavření kostelaLogo Noci kostelů

Noc kostelů 2019

Již podesáté se naše farnost zúčastní celostátní akce NOC KOSTELŮ.

NOC KOSTELŮ se koná v pátek 24.5.2019 od 18:00 hod.

Tato akce má za cíl přiblížit všem lidem bez ohledu na jejich vztah k víře život v křesťanském společenství. Letos se jí opět zúčastní i náš kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a během večera Vám představíme tento program:

 Program Noci kostelů 2019 

Stáhněte si náš program Noci kostelů 2019 (formát souboru .pdf)

17:00 - 22:15 Otevření kostela pro návštěvníky
18:00 - 18:45 Mše svatá - P. Karel Kočí (varhanní doprovod Jakub Černý)
18:45 - 19:00 Varhanní preludia, ukázky skladeb různých autorů, hraje Jakub Černý
19:00 - 20:00 Tajemství architektury kostela - ing. arch. Jindřich Synek
19:00 - 21:00 Tvořivá dílna - "postavte si kostel".
20:00 - 21:00 Koncert pěveckého souboru "Amicitia".
Stáhněte si program koncertu (formát souboru .pdf)!!

Po koncertu následuje:
21:00 - 21:30
Individuální prohlídky kostela, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.
21:30 - 22:00 Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, možnost zapálení svíčky, prosby, poděkování za sebe a blízké.
22:00 - 22:05 Závěrečná modlitba - zakončení večera Noci kostelů - P. Karel Kočí.

Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků, meditace.
Po celý večer - možnost posezení ve farní kavárně.

Logo Noci kostelů

Noc kostelů 2018

Již podeváté se naše farnost zúčastní celostátní akce NOC KOSTELŮ.

NOC KOSTELŮ se koná v pátek 25.5.2018 od 18:00 hod.

Tato akce má za cíl přiblížit všem lidem bez ohledu na jejich vztah k víře život v křesťanském společenství. Letos se jí opět zúčastní i náš kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a během večera Vám představíme tento program:

 Program Noci kostelů 2018 

17:00 - 22:15 Otevření kostela pro návštěvníky
18:00 - 18:45 Mše svatá - P. Karel Kočí (varhanní doprovod Jakub Černý)
18:45 - 19:00 Varhanní preludia, ukázky skladeb různých autorů, hraje Jakub Černý
19:00 - 21:00 Výtvarná dílna - workshop. Stavba modelu kostela.
19:00 - 20:00 Volný prostor pro prohlídku kostela.
19:00 - 20:00 "Procházka kostelem s tužkou a papírem", pro rodiny s dětmi.
20:00 - 21:00 Koncert souboru "Pražské barokní harmoniky" a ženského pěveckého souboru "Amicitia". Stáhněte si program koncertu (formát souboru .pdf)!!
Po koncertu následuje:
21:00 - 21:30
Individuální prohlídky kostela, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.
21:30 - 22:00 Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, možnost zapálení svíčky, prosby, poděkování za sebe a blízké.
22:00 - 22:05 Závěrečná modlitba - zakončení večera Noci kostelů - P. Karel Kočí.

Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků, meditace.
Po celý večer - možnost posezení ve farní kavárně.

Logo Noci kostelů

Noc kostelů 2017

Již poosmé se naše farnost zúčastní celostátní akce NOC KOSTELŮ.

NOC KOSTELŮ se koná v pátek 9.6.2017 od 18:00 hod.

Tato akce má za cíl přiblížit všem lidem bez ohledu na jejich vztah k víře život v křesťanském společenství. Letos se jí opět zúčastní i náš kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a během večera Vám představíme tento program:

 Program Noci kostelů 2017 

17:00 - 22:15 Otevření kostela pro návštěvníky
18:00 - 18:45 Mše svatá - P. Karel Kočí (varhanní doprovod Jakub Černý)
18:45 - 19:00 Varhanní preludia, ukázky skladeb různých autorů, hraje Jakub Černý
19:00 - 20:00 Výtvarná dílna - workshop. Stavba modelu kostela. Prohlídka kostela pro děti.
19:00 - 20:00 Volný prostor pro prohlídku kostela.
20:00 - 21:00 Koncert kytarového souboru Quintetto con mandolino:
Quintetto con mandolino
Vše začalo počátkem šedesátých let v tehdejší osvětové besedě Prahy 10. Pan učitel Emil Mleziva vytvořil ze svých osmi až desetiletých žáčků jeden z prvních kytarových souborů. Přišla první vystoupení s pásmem lidových písniček. V roce 1969 se kytarové oddělení přestěhovalo do nově vzniklé Lidové školy umění v Praze 10 - Zahradním Městě. Soubor pomalu začal budovat repertoár z děl barokních autorů. Přišly první úspěchy. Několikeré vítězství v celostátní soutěži ve hře na lidové nástroje, natáčení pro rozhlas a televizi. Během těchto let se složení souborů mnohokrát změnilo, počet členů se stále pohyboval kolem deseti. Zkoušela se nová nástrojová obsazení (mandoliny, dvanáctistrunná kytara).
Roky ubíhaly, členové souboru dávno vyrostli z dětských let a pomalu se začali rozutíkávat. Někteří skončili pro absolutní nedostatek času, někteří se odstěhovali mimo Prahu, někteří opustili republiku. Zhruba po deseti letech zůstali v souboru poslední čtyři mohykáni: Evžen Beitl a Jiří Gelný (služebně nejstarší členové souboru – od roku 1964). Tomáš Antušek (od r. 1966) a Štěpán Mladý (od r. 1969). Jako posilu pro tuto čtveřici vybral pan učitel Mleziva z řad violistů vynikajícího muzikanta Cyrila Klučku, ze kterého se v krátké době stal výborný hráč na mandolínu.
Počátkem osmdesátých let následoval několikaletý útlum. Všichni členové souboru se postupně vystřídali na vojně; přišel čas rozloučit se s Lidovou školou umění (pro absolutní přestárlost). Vyvstala otázka, zda pokračovat nebo se rozloučit. Zvítězila láska k hudbě a kamarádství. Začala se psát nová kapitola historie souboru. Po prvním samostatném celovečerním koncertě (v roce 1985) se definitivně ustálilo nástrojové obsazení, členové souboru se dohodli na názvu Quintetto con mandolino, počátek historie souboru byl stanoven na rok 1969.
Přestože je Quintetto con mandolino ryze amatérské sdružení, slavilo svou hrou již mnoho úspěchů. K těm nejvýznamnějším patří několikeré natáčení pro rozhlas a televizi, účast na festivalech Camerata Nova, Hudební slavnosti Vysočiny, desítky Pražských i mimopražských koncertů, vystoupení ve Schweinfurtu v SRN. Repertoár souboru je tvořen hlavně barokní hudbou. Nejoblíbenějším autorem je Antonio Vivaldi (v repertoáru má Quintetto con mandolino koncerty C dur, D dur, G dur, A dur, d moll, a moll), dále potom Johann Sebastian Bach, Jan Benda, Arcangelo Corelli, Henry Eccles, atd. Pro soubor je ctí, že mu byla věnována některá díla soudobých autorů.

Obsazení souboru:
Evžel Beitl: kytara
Cyril Klučka; mandolína, viola
Štěpán Mladý: dvanáctistrunná kytara
Tomáš Antušek: kytara – tajemník souboru
Jiří Gelný: kytara

Po koncertu následuje:
21:00 - 21:30
Individuální prohlídky kostela, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.
21:30 - 22:00 Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, možnost zapálení svíčky, prosby, poděkování za sebe a blízké.
22:00 - 22:05 Závěrečná modlitba - zakončení večera Noci kostelů - P. Karel Kočí.

Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků, meditace.


(VIDEO) Ponton Noci kostelů na Vltavě