Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Adopce na dálku

Farní charita Praha-Strašnice – společná Adopce na dálku

Jednou z činností naší farní charity je zprostředkování Adopce na dálku pro ty, kteří si nemohou dovolit sponzorovat chudé dítě z rozvojových zemí plnou částkou, ale přesto by rádi přispěli.

Někteří z vás farníků těmto dětem již finančně pomáhá, a tak přesně víte v čem tato pomoc spočívá, mnozí pak máte povědomost o tom, co tento projekt Arcidiecézní charity Praha zahrnuje, ale i tak bych ráda ve zkratce popsala, čeho se Adopce na dálku týká.

Adoptivní rodič platí určitou roční částku (od 4900 do 8500 Kč) pro vybrané chudé „dítě“ z některé africké, asijské či evropské země. Dítěti, studentovi, bohoslovci či novicce je za to umožněno studium, studijní pomůcky, strava ve škole a základní lékařská péče, dále pak určité procento částky putuje i na rozvoj místní komunity. Za to má „dítě“ povinnost informovat svého „rodiče“ o svých studijních výsledcích a napsat mu ročně dva dopisy. Je snaha, aby se „dítě“ díky vzdělání stalo samostatným a nezávislým člověkem, který není závislý na pomoci ostatních. I proto je důsledně dbáno na ochranu osobních informací o adoptivním „rodiči“ tak, aby nebyla zneužívána „dětmi“ či komunitou jeho dobrota.

Martina Hlaváčová