Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka ADCH Praha

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6.ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Od roku 2001 u nás každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku Arcidiecézní charita ČR, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR.

Zájemci o koledování se mohou hlásit v sakristii nebo mohou přímo kontaktovat Arcidiecézní charitu Praha - koordinátor sbírky - p. Antonín Zajíček, zajicek.antonin@praha.charita.cz, tel. 734 630 956

Zdroj: ŘK Farnost Praha - Strašnice