Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka ADCH Praha

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6.ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Od roku 2001 u nás každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku Arcidiecézní charita ČR, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR.

Rok 2021

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do onlině prostředí –
proto přivítejte virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Rok 2018

Rok 2012

Tříkrálová sbírka se v roce 2012 konala od 1.1. do 9.1.2012.
Ve čtvrtek 5.1. se od 14:00 hod. konalo již druhé setkání pana kardinála Dominika Duky a malých koledníků na pražském Arcibiskupství s pohoštěním, požehnání koledníkům od pana kardinála, a průvod koledníků a "Tří králů" na velbloudech.

Z naší farnosti se Tříkrálové sbírky zúčastnilo 5 skupinek koledníků, kteří koledovali na Praze 10 a několik koledníků koledujících v prostorách našeho kostela. Farníci z naší farnosti při této dobročinné akci vykoledovali celkem 40.554,-Kč. Všem koledníkům upřímně mnohokrát děkujeme.

Takto probíhalo letošní tříkrálové koledování
(obrázek zvětšíte kliknutím myší na zmenšenou fotografii).

Tříkrálová sbírka 2012Tříkrálová sbírka 2012Tříkrálová sbírka 2012

Zdroj foto: Farníci z naší farnosti

Rok 2011

Tříkrálová sbírka se v roce 2011 konala od 2.1. do 10.1.2011.
Ve středu 5.1. se od 14:00 hod. konalo setkání pana arcibiskupa Dominika Duky a malých i velkých koledníků na pražském Arcibiskupství s pohoštěním, požehnáním koledníkům od pana arcibiskupa, poté následoval průvod koledníků a "Tří králů" na velbloudech.

Z naší farnosti se Tříkrálové sbírky zúčastnily 4 skupinky koledníků, kteří koledovali na Praze 10 a několik skupinek koledníků koledujících v prostorách našeho kostela. Farníci z naší farnosti při této dobročinné akci vykoledovali celkem 44.831,-Kč. Všem koledníkům upřímně mnohokrát děkujeme.

Takto probíhalo koledování u nás v kostele
(obrázek zvětšíte kliknutím myší na zmenšenou fotografii).

Tříkrálová sbírka 2011Tříkrálová sbírka 2011Tříkrálová sbírka 2011Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka 2011Tříkrálová sbírka 2011Tříkrálová sbírka 2011Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka 2011

Zdroj foto: Farníci z naší farnosti

Rok 2010

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 v naší farnosti: 55.238 Kč.


V neděli 3.1.2010 požehnal kardinál Miloslav Vlk koledníkům v pražské arcidiecézi. Této „Tříkrálové mše“ se zúčastnili zástupci koledníků z Prahy i ostatních míst diecéze. Byla zde i skupina 63 polských koledníků z diecéze Katovice, kteří již tradičně jezdí do Prahy pomáhat Arcidiecézní charitě Praha.
Po požehnání se koledníci vydali do ulic a Tříkrálová sbírka 2010 v pražské arcidiecézi začala.

Tříkrálová sbírka 2010Tříkrálová sbírka 2010Tříkrálová sbírka 2010Tříkrálová sbírka 2010

Zdroj: ADCH Praha

Rok 2009

13 kasiček, vybráno 52.092 Kč
Naše skupiny koledníků tentokrát rozšířily i nové tváře

Zdroj: ŘK Farnost Praha - Strašnice

Rok 2008

Tříkrálová sbírka 2008Tříkrálová sbírka 2008Tříkrálová sbírka 2008Tříkrálová sbírka 2008
Tříkrálová sbírka 2008Tříkrálová sbírka 2008

Zdroj: ŘK Farnost Praha - Strašnice

Rok 2007

12 kasiček, vybráno 45.284 Kč

Rok 2006

Tříkrálová sbírka 2006Tříkrálová sbírka 2006Tříkrálová sbírka 2006Tříkrálová sbírka 2006
Tříkrálová sbírka 2006Tříkrálová sbírka 2006

Zdroj: ŘK Farnost Praha - Strašnice

Rok 2005

3kral2005a 3kral2005b

Zdroj: ŘK Farnost Praha - Strašnice