Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 04:45


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpen 2018
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 19. srpen, 2018
Svátek má:  Ludvík

Liturgický svátek:  Sv. Jana Eudese, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Př 9,1-6
Žl 34,2-3.10-11.12-13.14-15
Ef 5,15-20
Jan 6,51-59

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 19. srpen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jana Eudese, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Př 9,1-6

Můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte!
Tak zve moudrost všechny, aby se jí nechali nasytit, touží se všem dávat. Tato zosobněná moudrost byla církevními otci často ztotožňována s postavou Ježíše Krista.

Čtení z knihy Přísloví.
Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!Text žalmu:
Žl 34,2-3.10-11.12-13.14-15

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Bojte se Hospodina, jeho svatí!
- Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
- Mocní strádají a hynou hlady,
- nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Odp.
Pojďte, synové, a slyšte mě,
- naučím vás bát se Hospodina.
- Miluje kdo život?
- Přeje si dny štěstí?
Odp.
Zdržuj svůj jazyk od zlého,
- své rty od falešných slov.
- Chraň se zlého a čiň dobré,
- hledej pokoj a usiluj o něj!
Odp.Text 2.čtení:
Ef 5,15-20

Mějte na mysli, co je vůle Páně.
Zde jsou křesťané vyzýváni k moudrosti, která neutíká před realitou tohoto světa do prázdných radovánek ("neopíjejte se vínem"), ale nachází svou radost ve službě Pánu.

Čtení z listu svatého Pavla Efesanům.
Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně. Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem. Když mezi sebou mluvíte, (užívejte slov) ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.Text evangelia:
Jan 6,51-59

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Teprve tato část sporu Ježíše se židy o chlebě života je eucharistická; předcházející pasáže se obecně vztahovaly ke Kristově osobě. Odráží se v ní dobová církevní polemika, jak chápat znamení, které Ježíš ustanovil při poslední večeři: evangelista Jan, byť velmi jednoduchým způsobem, zdůrazňuje jak eucharistický realismus ("Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj", v. 55), tak jeho svátostné účinky ("Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky", v. 51).

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky a chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: "Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015