Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 22:27


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 5. červen, 2018
Svátek má:  Dobroslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Petr 3,12-15a.17-18
Žl 90,2.3-4.10.14+16
-
Mk 12,13-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 5. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Petr 3,12-15a.17-18

Čekáme nová nebesa a novou zemi.
Z textu poznáváme, že křesťané v době, v níž byl napsán druhý list Petrův, žili v jakémsi napětí. Příchod Božího dne, kdy se objeví nová nebesa a nová země, se již zdál být na dosah ruky, ale přesto k němu zatím nedošlo. Je to snad důvod ke zklamání? Byly všechny dosavadní předpovědi lživé? Nikoli. Tím, že Pán oddálil svůj příchod, dal lidem příležitost k pokání. Úkolem křesťana je urychlovat jeho příchod svým neposkvrněným životem.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Očekávejte a urychlujte příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Shovívavost našeho Pána považujte za svou spásu! Milovaní, víte to už napřed. Proto si dávejte pozor, abyste nepozbyli svou pevnost tím, že byste se dali strhnout bludnými názory špatných (lidí). Ať spíše rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i až do dne věčnosti! Amen.Text žalmu:
Žl 90,2.3-4.10.14+16

Odp.: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět,
- od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Odp.
Rozkazem vracíš člověka v prach
- a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!"
- Neboť tisíc let je v tvých očích
- jako včerejší den, který minul,
- a jako noční hlídka.
Odp.
Našich let bývá úhrnem sedmdesát,
- u toho, kdo je při síle, osmdesát.
- Většina jich je lopota a trýzeň,
- neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo,
- tvá sláva jejich synům.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,13-17

Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu.
To je první odpovědí na otázku, jaké plody z výnosu vinice (viz včerejší evangelium) Bůh očekával od Izraele. Ježíš se nenechá chytit do léčky záludné otázky, ale opět vede k počátku a základu: Na denáru je císařův obraz a nápis - má tedy na něj nárok, ale důležitější je, že Bůh má zas nárok na svůj obraz - na celého člověka, který je stvořen k jeho obrazu.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Nepřátelé) poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři, nebo ne? Máme ji platit, nebo nemáme?" On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!" Podali mu ho a on se jich zeptal: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." A velmi nad ním užasli.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015