Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 7. prosinec 2019, 14:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 24. červenec, 2017
Svátek má:  Kristýna

Liturgický svátek:  Sv. Kristýna, Památka sv. Charbela Makhlufa, kněze
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 14,5-18
Ex 15,1-2.3-4.5-6
-
Mt 12,38-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 24. červenec, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Kristýna, Památka sv. Charbela Makhlufa, kněze
Text 1.čtení:
Ex 14,5-18

Aby poznali, že já jsem Hospodin, když ukážu svou moc na faraónovi.
Zázračné vyvedení z Egypta neznamenalo automaticky úplné osvobození a uvedení do zaslíbené země. Bůh nechává růst a zrát víru svého lidu i prostřednictvím různých překážek a zkoušek. Není možné se vracet do starého otroctví, ale hledat řešení v cestě kupředu, i když se zdá uzavřená mořem. Vždyť přece Izraelité vytáhli "chráněni vztaženou rukou Boží". Prosme Pána a pokračujme s důvěrou v započaté cestě.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, změnil se názor faraóna i jeho dvořanů na lid a řekli: "Co jsme to jen udělali, že jsme Izraele propustili z našeho otroctví!" Dal zapřáhnout do svého vozu a své vojsko vzal s sebou. Vzal šest set nejlepších vozů a všechny válečné vozy egyptské a na všech byla vybraná posádka. Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského krále, takže pronásledoval syny Izraele, oni však vytáhli chráněni vztaženou rukou (Boží). Egypťané - všechny koně, faraónovy vozy, jeho jezdci a vojsko - je pronásledovali a dostihli je v táboře u moře u Pi Hachirot před Bál Safonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele se podívali, a hle - Egypťané táhnou za nimi. Velmi se báli a křičeli k Hospodinu. Řekli Mojžíšovi: "Copak nebylo v Egyptě místo k pohřbení, že jsi nás vzal umřít na poušť? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Copak jsme ti neřekli už v Egyptě: `Dej nám pokoj! Chceme otročit Egypťanům, neboť je pro nás lépe jim otročit než umřít na poušti!'"Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se, vzmužte se, a uvidíte záchranu od Hospodina, kterou vám dnes připraví. Egypťany, které dnes vidíte, už neuvidíte navěky. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete jen mlčky přihlížet." Hospodin řekl Mojžíšovi: "Co ke mně křičíš? Poruč synům Izraele, ať táhnou dál! A ty zdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl ho, aby synové Izraele mohli jít středem moře po souši. A já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Ukážu svou moc na faraónovi, na celém jeho vojsku, na jeho vozech a jezdcích, aby Egypťané poznali, že já jsem Hospodin, když ukážu svou moc na faraónovi, na jeho vozech a jezdcích."Text žalmu:
Ex 15,1-2.3-4.5-6

Odp.: Zpívejte Hospodinu, neboť je velmi vznešený.
Zpívejte Hospodinu, neboť je velmi vznešený,
- koně i jezdce svrhl do moře.
- Hospodin je má síla a má statečnost,
- stal se mou spásou.
- On je můj Bůh, budu ho chválit;
- Bůh mého otce, budu ho slavit.
Odp.
Hospodin je bojovník,
- Jahve je jméno jeho.
- Faraónovy vozy a vojsko svrhl do moře,
- výkvět jeho reků byl potopen v Rákosovém moři.
Odp.
Hlubiny je přikryly,
- zřítili se do propasti jako kámen.
- Tvá pravice, Hospodine, ukazuje moc a sílu,
- tvá pravice, Hospodine, drtí nepřátele.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 12,38-42

Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení.
Tímto pokolením má Matouš nejspíše na mysli každého, kdo znovu a znovu váhá s krokem víry v Ježíše. Ta je postavena na jediném a základním "znamení Jonášově" - na Ježíšově vzkříšení.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení." (Ježíš) jim odpověděl: "Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš! Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015