Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 14:06


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 24. únor, 2017
Svátek má:  Matěj

Liturgický svátek:  Sv. Modest
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 6,5-17
Žl 119,12.16.18.27.34.35
-
Mk 10,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 24. únor, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Modest
Text 1.čtení:
Sir 6,5-17

Věrný přítel není k zaplacení.
Kniha Sirachovcova hovoří také na jiných místech o přátelství (kap. 22,19-26; 37,1-6; atd.) a ukazuje tak na jeho důležitost pro život člověka. Úryvek popisuje pravé přátelství, které se prověří v den zkoušky. Přátelství nemůže být založeno na vlastním prospěchu a měnit se "jako počasí". Protože pravé přátelství nachází svůj základ v bázni Boží, je skutečností, která tvoří součást celého náboženského života člověka.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Přívětivé slovo získává přátele a zdvořilý jazyk přitahuje mnoho pozdravů. Měj mnoho přátel, ale za důvěrníka si vyvol jen jednoho z tisíce. Získáš-li přítele, získej ho zkouškou a nevěnuj mu hned svou důvěru. Neboť leckdo je přítelem, když se mu to hodí, ale v době soužení nevytrvá. Mnohý přítel se totiž mění v nepřítele a k tvé hanbě odhalí, oč se přel s tebou. Mnohý přítel sedí s tebou u stolu, ale nevytrvá v době soužení. Ve tvém štěstí bude jako tvé druhé já, ale ve tvém neštěstí tě opustí. Když to půjde s tebou z kopce, obrátí se proti tobě a skryje se před tebou. Vzdaluj se od svých nepřátel a dej si pozor na své přátele. Věrný přítel je mocná ochrana, kdo ho najde, našel poklad. Věrný přítel není k zaplacení, nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je balzám pro život, najdou ho ti, kdo se bojí Pána. Kdo se bojí Pána, je stálý ve svém přátelství, neboť jaký je on, takový je i jeho přítel.Text žalmu:
Žl 119,12.16.18.27.34.35

Odp.: Voď mě, Pane, po stezce svých předpisů.
Veleben jsi, Hospodine,
- nauč mě svým příkazům!
Odp.
Z tvých příkazů se budu těšit,
- nezapomenu na tvá slova.
Odp.
Otevři mé oči,
- ať pozoruji divy tvého zákona.
Odp.
Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
- a chráním ho celým svým srdcem.
Odp.
Voď mě po stezce svých předpisů,
- neboť v ní mám zalíbení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,1-12

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Aby se Ježíš dostal k tomuto závěru, ptá se farizeů, co Mojžíš (tj. Zákon) ohledně manželství přikázal. Jde mu tedy v první řadě o pozitivní Boží vůli pro manželství. Oni však uhýbají a hledají, co Mojžíš dovolil v krizové situaci těm, kdo mají tvrdé srdce, a tak zcela odhlížejí od hledání počátku základu a jádra konkrétního vztahu. Avšak jen toto (spolu s otázkou: Jak mohu být druhému pomocí a oporou?) je hodno učedníka.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: "Co vám přikázal Mojžíš?" Řekli: "Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se." Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015