Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 15. duben 2021, 00:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 15. leden, 2017
Svátek má:  Alice

Liturgický svátek:  Sv. Pavel Poustevník
Liturgické období:  Mezidobí, 2. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 49,3.5-6
Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10
1 Kor 1,1-3
Jan 1,29-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 15. leden, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 2. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Pavel Poustevník
Text 1.čtení:
Iz 49,3.5-6

Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.
Toto zaslíbení platí v prvé řadě prorokovi, pisateli textu, ale u něho nekončí. Textem prozařuje postava nejmenovaného Hospodinova služebníka, a ta je předobrazem definitivního spasitele - Ježíše.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): "Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země."Text žalmu:
Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina,
- on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
- Novou píseň vložil mi do úst,
- chvalozpěv našemu Bohu.
Odp.
V obětních darech si nelibuješ, Bože,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.
Odp.
Ve svitku knihy je o mně psáno.
- Rád splním tvou vůli, můj Bože,
- tvůj zákon je v mém nitru."
Odp.
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 1,1-3

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.
Apoštol, zdravící v úvodu listu křesťany v Korintu, má o nich vysoké mínění - jsou svatí, tedy Bohu patřící - a je si vědom i zdroje svého poslání, kterým je Boží povolání. Od začátku dopisu je tak zřejmé, že jeho obsahem bude sdělování Bohem daných darů a výzev.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.Text evangelia:
Jan 1,29-34

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Evangelium stále opakuje pravdu o tom, kdo je Ježíš. Je nositelem Ducha, je větší než Jan Křtitel, je tím, kdo osvobozuje od hříchu. V Ježíše je třeba uvěřit, Jan je navzdory vší své velikosti jen svědkem těchto velkých skutečností.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015