Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 20:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 26. dubna, 2024
Svátek má:  Oto

Liturgický svátek:  Sv. Richarius
Liturgické období:  4.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 13,26-33
Žl 2,6-7.8-9.10-11
-
Jan 14,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 26. dubna, 2024

Liturgické období:  4.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Richarius
Text 1.čtení:
Sk 13,26-33

Bůh vyplnil zaslíbení, když vzkřísil Ježíše.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: "Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co říkali proroci - jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'"Text žalmu:
Žl 2,6-7.8-9.10-11

Odp.: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Aleluja.
Já jsem ustanovil svého krále
- na Siónu, na své svaté hoře!
- Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,
- Pán mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil."
Odp.
"Požádej mě, a dám ti v majetek národy,
- do vlastnictví končiny země.
- Můžeš je roztlouci železným prutem,
- jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít."
Odp.
Nuže, králové, pochopte!
- Dejte si říci, vladaři země!
- V bázni se podrobte Hospodinu,
- s chvěním ho poslouchejte!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 14,1-6

Já jsem cesta, pravda a život.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte." Tomáš mu řekl: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015