Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:54


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 14. září, 2023
Svátek má:  Radka

Liturgický svátek:  Svátek Povýšení sv. kříže [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nm 21,4b-9
Žl 78(77),1-2.34-35.36-37.38; Odp.: srv. 7c
Flp 2,6-11
Jan 3,13-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 14. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek Povýšení sv. kříže [Svátek]
Text 1.čtení:
Nm 21,4b-9

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: "Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví." I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.Text žalmu:
Žl 78(77),1-2.34-35.36-37.38; Odp.: srv. 7c

Odp.: Nezapomínejte n Boží skutky!
Slyš, můj lide, mé naučení,
- nastav uši k slovům mých úst!
-Otevřu k průpovědi svá ústa,
- vyložím tajemné události z pradávných dob.
Odp.
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho,
- obraceli se a sháněli se po Bohu.
- Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou,
- že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.
Odp.
Lísali se k němu ústy,
- ale svým jazykem mu lhali,
- neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné
- a nebyli věrni jeho smlouvě.
Odp.
On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je,
- často potlačoval svůj hněv
- a nedal zcela vzplát své nevoli.
Odp.Text 2.čtení:
Flp 2,6-11

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.Text evangelia:
Jan 3,13-17

Slova svatého evangelia podle Jana.
Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.Doplňující text:
Povýšení svatého Kříže - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015