Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:04


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 13. září, 2023
Svátek má:  Lubor

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 3,1-11
Žl 145,2-3.10-11.12-13ab
-
Lk 6,20-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 13. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Kol 3,1-11

Jste už mrtví s Kristem, umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského.
Úvodní část tohoto úryvku tvoří součást liturgie velikonoční neděle. Křesťan se stal novým člověkem. Zemřel a byl vzkříšen v Ježíši Kristu. Přesto, že žije ještě zde na zemi a neutíká od svých povinností a zodpovědnosti k tomuto světu, je zcela zaměřen tam, "kde je Kristus po Boží pravici" (v. 1). Pavel přináší sérii praktických pokynů, které jsou projevem našeho nového života v Kristu a které jsou platné pro věřící všech dob.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi. (Tou cestou) jste kráčeli kdysi také vy, když jste v tom žili. Ale teď i vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním, a oblečte (člověka) nového, který se obnovuje k (správnému) poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.Text žalmu:
Žl 145,2-3.10-11.12-13ab

Odp.: Hospodin je dobrotivý ke všem.
Každý den tě budu velebit
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
- Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
- jeho velikost je nevýstižná.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
Aby poučili lidi o tvé moci,
- o slávě tvé vznešené říše.
- Tvé království je království všech věků
- a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,20-26

Blahoslavení, vy chudí. Běda vám, boháči.
Kdo je Ježíšovým učedníkem a žije z jeho slova, je již nyní blahoslavený (dosl. šťastný), i když je chudý, zbavený výhod, znevýhodněný či jakkoli trpící, protože očekává spásu jen od Boha. Bohatí jsou na tom dobře už zde, což je může zcela uzavřít pro nabízené pravé bohatství Božího království, které je v Ježíši teď a zde dosažitelné. Pak jim ovšem platí "běda"! Takto začíná tzv. kázání na rovině (6,17.20-49), jakési shrnutí obsahu a formy pravého učednictví.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl: "Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům! Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015