Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:21


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 3. května, 2024
Svátek má:  Alexej

Liturgický svátek:  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů [Svátek]
Liturgické období:  5.týden velikonoční
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 15,1-8
Žl 19,2-3.4-5
-
Jan 14,6-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 3. května, 2024

Liturgické období:  5.týden velikonoční
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů [Svátek]
Text 1.čtení:
1 Kor 15,1-8

Pán se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům.
Na této stránce nalézáme nejstarší kerygmatickou formulaci křesťanské zvěsti (30. léta 1. století), soustředěné kolem smrti a zmrtvýchvstání Krista. O vzkříšení se vypočítávají různá svědectví (zjevil se Petrovi a Jakubovi, v. 7), která vrcholí zkušeností samotného Pavla. Jeho pokora je přesným protějškem moci Boží milosti.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou - většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.Text žalmu:
Žl 19,2-3.4-5

Odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas. Nebo: Aleluja.
Nebesa vypravují o Boží slávě
- a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
- Den dni o tom podává zprávu,
- noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči,
- jejichž hlas by nebylo slyšet.
- Do celé země vychází jejich hlahol,
- až na konec světa jejich slova.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 14,6-14

Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?
Trojí odhalení sebe samého ("já jsem cesta, pravda a život", v. 6) ovládá verše 6-11 a vysvětluje důvěrné sjednocení mezi Kristem a Otcem. Ježíš je osobní prostředník spásy ("via", cesta) svým božským zjevením ("veritas", pravda), jež vede k "životu" ("vita") s Bohem, který Ježíš už má. Ježíš je cesta i cíl současně. To je možné dík vnitřnímu společenství mezi Otcem a Synem: "Já jsem v Otci a Otec ve mně" (v. 11).

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Tomášovi: "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho." Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí." Ježíš mu odpověděl: "Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám."Doplňující text:
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů - Svátek
Při votivní mši o sv. Filipovi (bez sv. Jakuba) se vezme 1. čtení: Ef 2,19-22, jako 28. října,
Při votivní mši o sv. Jakubovi (bez sv. Filipa) se vezme evangelium: Lk 6,12-19, jako 28. říjnaLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015