Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:44


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezna 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 4. března, 2023
Svátek má:  Stela

Liturgický svátek:  Památka sv. Kazimíra [Nezávazná památka]
Liturgické období:  1.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 26,16-19
Žl 119,1-2.4-5.7-8
-
Mt 5,43-48

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 4. března, 2023

Liturgické období:  1.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Kazimíra [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 26,16-19

Budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat. A Hospodin tě dnes zavázal, že mu chceš být zvláštním lidem, jak ti slíbil, když budeš zachovávat všechny jeho příkazy. Nad všechny národy, které učinil, tě vyvýší ke slávě, cti a chvále, a ty budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu, jak to nařídil."Text žalmu:
Žl 119,1-2.4-5.7-8

Odp.: Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
- kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
- Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,
- hledají ho celým srdcem.
Odp.
Tys dal svá nařízení,
- aby se jich dbalo svědomitě.
- Kéž jsou pevné mé cesty,
- abych zachovával tvé příkazy.
Odp.
Oslavím tě upřímným srdcem,
- když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.
- Tvé příkazy chci zachovávat,
- jenom mě neopouštěj!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,43-48

Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015