Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:50


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 5. listopadu, 2023
Svátek má:  Miriam

Liturgický svátek:  Sv. Zachariáš a Alžběta
Liturgické období:  Mezidobí, 31. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mal 1,14b-2,2b.8-10
Žl 131,1.2.3
1 Sol 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 5. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 31. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Zachariáš a Alžběta
Text 1.čtení:
Mal 1,14b-2,2b.8-10

Sešli jste z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon.
Starozákonní kněží byli nejen lidem více na očích než ostatní, ale jejich činnost měla také větší důsledky. Proto na ně Hospodin kladl i větší požadavky. Pokud je nenaplňovali, nebyli pro něho k užitku.

Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Jsem mocný král - praví Hospodin zástupů - moje jméno je obávané mezi pohany. Nyní (platí) vám, kněží, tento příkaz: Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, abyste vzdávali úctu mému jménu - praví Hospodin zástupů - stihnu vás kletbou. Vy jste sešli z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon, a porušili jste smlouvu s Levim - praví Hospodin zástupů; proto i já jsem vás vydal v potupu a ponížení u všech lidí, protože jste nezachovávali mé příkazy a byli jste straničtí ve výkladu Zákona. Nemáme snad všichni jednoho otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy jeden s druhým jedná věrolomě, a tak znesvěcuje smlouvu našich otců?Text žalmu:
Žl 131,1.2.3

Odp.: Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
Hospodine, mé srdce se nevypíná,
- nevyvyšují se mé oči,
- neženu se za velikými věcmi,
- pro mě nedostižnými.
Odp.
Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
- jako dítě na matčině klíně;
- jako dítě, tak je má duše ve mně.
Odp.
Doufej, Izraeli, v Hospodina,
- nyní i navěky.
Odp.Text 2.čtení:
1 Sol 2,7b-9.13

Nejraději bychom vám odevzdali nejen Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život.
Tak osobní byl vztah Apoštola k těm, kterým přinášel víru. Uvedenými slovy se pak hájí proti osočením těch, kdo ho pomlouvali. Vrcholem jeho radosti ale není úspěšná sebeobrana, ale přijetí víry Soluňany.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Počínali jsme si mezi vámi tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti. Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice jsme si vás oblíbili. Přece si ještě vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající námahu: ve dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelium. A proto i my bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží - vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.Text evangelia:
Mt 23,1-12

Mluví, ale nejednají.
Nebezpečí pro všechny, kdo kladou na druhé lidi nároky. Ježíš ovšem nemluví proti těmto nárokům, proti zachovávání Zákona, ale proti praxi učitelů Zákona a farizeů. Kdo chce tuto praxi kritizovat, není ovšem od poslušnosti vůči Bohu osvobozen, protože na Bohu jsou závislí všichni - ti, kdo učí, i ti, kdo jsou vyučováni. Jen on je v pravém slova smyslu otec a učitel, protože je původcem života a původcem moudrosti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015