Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:43


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 8. listopadu, 2024
Svátek má:  Bohumír

Liturgický svátek:  Sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Flp 3,17 - 4,1
Žl 122,1-2.4-5
-
Lk 16,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 8. listopadu, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)
Text 1.čtení:
Flp 3,17 - 4,1

S touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené.
Hrází proti všem snahám o přehnané zdůrazňování hodnoty národa a vlasti je Pavlovo tvrzení, že křesťané mají svou vlast v nebi. Ta není pouhým fantastickým výmyslem, který by měl své místo jen na duchovní nebo ideální rovině. Její realitu Pavel potvrzuje tematickým propojením vzkříšení těla a Kristova zmrtvýchvstání: "On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako tělo oslavené" (v. 21).

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!Text žalmu:
Žl 122,1-2.4-5

Odp.: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
- "Do domu Hospodinova půjdeme!"
- Už stojí naše nohy
- v tvých branách, Jeruzaléme!
Odp.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy,
- jak to zákon přikazuje Izraeli,
- aby chválil Hospodinovo jméno.
- Tam stojí soudní stolce,
- stolce Davidova domu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 16,1-8

Synové tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než synové světla.
V podobenství o nepoctivém správci jde především o tuto "prozíravost", kvůli které dává "Pán" (v. 8, Lukáš tak vždy označuje Ježíše) onoho správce za vzor: I vy (jakožto "synové světla") v nynější "krizi" spásy využijte nabízenou šanci a nasaďte všechny své (dobré) síly a prostředky pro Boží království, podobně jako "synové tohoto světa" nasazují všechny své (i špatné) prostředky pro obyčejný světský zisk!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: `Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: `Sto věder oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto korců pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015