Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:32


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 3. listopadu, 2023
Svátek má:  Hubert

Liturgický svátek:  Sv. Martina de Porres, řeholníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 9,1-5
Žl 147B,12-13.14-15.19-20
-
Lk 14,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 3. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Martina de Porres, řeholníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 9,1-5

Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry.
Pavel se dojemně vyjadřuje k nevěře Izraelitů. Trpí tím, že jeho lid nepřijal Mesiáše, nositele všech Božích zaslíbení. Jak čteme v jeho listech nebo ve Skutcích apoštolů, zažil od nich mnoho pronásledování, příkoří, ohrožení života. A přesto necítí zášť, nenávist, netouží po pomstě, ale žije touhou po jejich prohlédnutí a spáse. Dokonce svoji věčnou spásu by pro ně obětoval. Takto smýšlí ten, kdo miluje Krista a má v srdci Ducha svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Mluvím pravdu - vždyť jsem Kristův - nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci (izraelského národa) a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.Text žalmu:
Žl 147B,12-13.14-15.19-20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
- chval svého Boha, Sióne,
- že zpevnil závory tvých bran,
- požehnal tvým synům v tobě.
Odp.
Zjednal tvému území pokoj
- a sytí tě jadrnou pšenicí.
- Sesílá svůj rozkaz na zemi,
- rychle běží jeho slovo.
Odp.
Oznámil své slovo Jakubovi,
- své zákony a přikázání Izraeli.
- Tak nejednal se žádným národem:
- nesdělil jim svá přikázání.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,1-6

Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?
Zatímco úzkoprsé myšlení farizeů (a možná i mnohých křesťanů v Lukášově obci) svázané přísným výkladem Zákona je ochotno (o sobotě) zachránit pouze vlastní dítě či vlastního býka, je Boží dobrota ochotna působit spásu všech lidí a projevit lásku k bližnímu i (a právě) o sobotě, mesiášském dni.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. A hle - nějaký vodnatelný člověk se octl před ním. Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a farizeům otázku: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Oni však mlčeli. Dotkl se ho tedy, uzdravil ho a propustil. Jim pak řekl: "Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?" Na to mu nedovedli odpovědět.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015