Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:25


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 7. listopadu, 2023
Svátek má:  Saskie

Liturgický svátek:  Sv. Willibrord
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 12,5-16a
Žl 131,1.2.3
-
Lk 14,15-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 7. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Willibrord
Text 1.čtení:
Řím 12,5-16a

K sobě navzájem jsme údy.
Pavel jako apoštol pohanů předkládá různé příkazy. Jsou to konkrétní věci týkající se praktického života. Vše se točí okolo nejdůležitějšího přikázání - lásky; lásky křesťanů mezi sebou navzájem a lásky ke všem lidem, dokonce až k nepřátelům. Láska je jednotícím prvkem, díky které tvoříme jako rozmanité údy jedno tělo Kristovy církve. V tomto těle má každý své konkrétní a nenahraditelné poslání.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! I když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem obyčejným.Text žalmu:
Žl 131,1.2.3

Odp.: Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
Hospodine, mé srdce se nevypíná,
- nevyvyšují se mé oči,
- neženu se za velikými věcmi
- pro mě nedostižnými.
Odp.
Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
- jako dítě na matčině klíně;
- jako dítě, tak je má duše ve mně.
Odp.
Doufej, Izraeli, v Hospodina
- nyní i navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,15-24

Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
V této (již třetí) výzvě "pána domu" k naplnění jeho (Boží, viz v. 15) hodovní síně se odráží (ještě neuzavřený) proces křesťanské misie ("přinuť" - překonání zdvořilostního zdráhání pozvaných). V první výzvě se zobrazuje odmítnutí Izraele (a všech, kteří jsou příliš zaměstnáni vlastními záležitostmi). Ve druhé výzvě je položen důraz na Ježíšem privilegované lidi na okraji, který v sobě skrývá nárok na křesťanskou obec jednat podobně (srov. včerejší evangelium, 14,13).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden z hostů (ve farizeově domě) řekl Ježíšovi: "Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království." On mu řekl: "Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho (hostů). Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: `Pojďte, už je připraveno!' A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: `Koupil jsem pole, a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.' Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů býků, a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.' A jiný vzkázal: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi. Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: `Jdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!' Služebník pak hlásil: `Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.' A pán řekl služebníkovi: `Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných neokusí z mé hostiny!'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015