Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 05:02


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 9. září, 2024
Svátek má:  Daniela

Liturgický svátek:  Památka sv. Petra Klavera, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 5,1-8
Žl 5,5-6.7.12
-
Lk 6,6-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 9. září, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Petra Klavera, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 5,1-8

Odstraňte ten starý kvas; vždyť náš velikonoční beránek - Kristus - je už obětován.
Apoštol Pavel nevytýká křesťanům korintské církevní obce pouze vnitřní rozpory a nejednotu. Zmiňuje také případ krvesmilství. Pavel nekárá osobně zodpovědného hříšníka, nýbrž všechny korintské křesťany. Svojí tolerancí k tomuto hříchu neberou vážně přítomnost Ježíše Krista ve shromáždění, ani budoucí soud. Právě jejich shromáždění ve jménu Pána Ježíše má skrze odsouzení zachránit hříšníka pro "onen den Páně".

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Proslýchá se, že je u vás nemravnost, a to taková, jaká (se nevyskytuje) ani u pohanů, že totiž někdo žije s manželkou vlastního otce. A vy jste přitom ještě nadutí, místo abyste byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil takového činu. Já jsem sice tělesně od vás daleko, ale duchem jsem mezi vámi a pronesl jsem už rozsudek - jako bych byl mezi vámi - nad tím, kdo udělal něco takového. Shromážděte se ve jménu (našeho) Pána Ježíše - já budu duchovně přitom - a mocí našeho Pána Ježíše ať je ten člověk vydán satanovi, aby tak tělo bylo důkladně ztrestáno, ale duch aby byl zachráněn v onen den Páně. Není dobré, že se vychloubáte. Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený chléb. Vždyť náš velikonoční beránek - Kristus - je už obětován. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je: s upřímností a životem podle pravdy.Text žalmu:
Žl 5,5-6.7.12

Odp.: Veď mě ve své spravedlnosti, Hospodine!
Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost,
- zlý u tebe prodlévat nesmí
- ani rouhači před tebou neobstojí.
Odp.
Nenávidíš každého zločince,
- hubíš všecky lháře.
- Od vraha a podvodníka
- se odvrací Hospodin s odporem.
Odp.
Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí,
- ať jásají bez přestání;
- chraň je, ať se radují v tobě,
- kdo milují tvé jméno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,6-11

Dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu.
A to Ježíš dělal, zdá se, obzvlášť rád. Aby ukázal, že přináší zcela novou svobodu? Aby zdůraznil typické mesiášské skutky (uzdravování), konané obzvlášť v sobotu, v den, kdy se čekal příchod Mesiáše? V každém případě uzdravení uschlé ruky je také znamením znovupřijetí odpadlíka do společenství Božího lidu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: "Vstaň a postav se doprostřed." On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl: "Ptám se vás: Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo zahubit?" Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: "Vztáhni tu ruku!" On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015