Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:14


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 13. září, 2024
Svátek má:  Lubor

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 9,16-19.22b-27
Žl 84,3.4.5-6a+8a.12
-
Lk 6,39-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 13. září, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 9,16-19.22b-27

Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.
Ježíš pro svá podobenství často bere příklady z venkovského života: rozsévač, dělníci na vinici, rybáři. Apoštol Pavel se dovolává u svých korintských posluchačů jejich městské zkušenosti. Uvádí jako příklad sportovní hry. Přirovnává křesťanský život k běhu na závodišti. Prostředkem k dosažení cíle je u závodníka i u křesťana zdrženlivost, cíl je však různý. Vítězný závodník získá věnec pomíjející, křesťan věnec nepomíjející.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v dobrech) evangelia. Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni (závodníci) běží, ale cenu že získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející! Já tedy také běžím o závod, ale ne jen tak bez cíle, i já zápasím pěstí, ale ne tak jako bych jen bil do vzduchu. Držím však svoje tělo v tuhé kázni a podrobuji si ho, aby se snad nestalo, že bych kázal druhým, a sám byl přitom zavržen.Text žalmu:
Žl 84,3.4.5-6a+8a.12

Odp.: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!
Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo
- s jásotem tíhnou k živému Bohu.
Odp.
I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!
Odp.
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc,
- půjde se silou stále větší.
Odp.
Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít:
- Hospodin popřává milost a slávu,
- neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,39-42

Může slepý vést slepého?
Důraz na milosrdnou lásku je nyní aplikován i vůči těm, kteří mají v obci zodpovědnost za druhé. Představený musí být především citlivý (tj. ne slepý) k Ježíšovu příkladu lásky, nemá se domnívat, že vše ví lépe, a sám má důsledně žít cestu pokání z vlastních chyb.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl učedníkům (toto) přirovnání: "Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015