Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:23


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 29. dubna, 2023
Svátek má:  Robert

Liturgický svátek:  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve [Závazná památka]
Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Jan 1,5-2,2
Žl 103,1-2.3-4.8
-
Mt 11,25-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 29. dubna, 2023

Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Jan 1,5-2,2

Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.
Není lepšího komentáře k listu svatého Jana než slova sv. Kateřiny: "Propasti, věčná Trojice, božství, hluboké moře! Když se zhlížím v tomto světle, poznávám, že jsi nejvyšší dobro, dobro nad každé jiné dobro, dobro blažené, dobro nepostižitelné, dobro neocenitelné! Krása nad všechnu krásu, moudrost nad všechnu moudrost. Ano, ty jsi moudrost sama!".

Čtení z prvního listu apoštola Jana.
Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, (že se dopouštíme) hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně (plní, co slíbil), a protože je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa.Text žalmu:
Žl 103,1-2.3-4.8

Odp.: Veleb, duše má, Hospodina. Nebo: Aleluja.
Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina
- a nezapomeň za žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nechce se přít ustavičně,
- ani se hněvat na věky.
Odp.
Jako se smilovává otec nad syny,
- tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
- Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
Hospodinova láska však od věku na věky
- pro všechny, kdo se ho bojí,
- a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
- pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,25-30

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“Doplňující text:

Svátek sv.Kateřiny Sienské

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015