Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:27


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 10. září, 2021
Svátek má:  Irma

Liturgický svátek:  Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 1,1-2.12-14
Žl 16,1-2a+5.7-8.11
-
Lk 6,39-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 10. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Tim 1,1-2.12-14

Byl jsem dříve rouhač, dostalo se mi však milosrdenství.
Pavel se obrací na věrného druha a učedníka Timoteje, který byl postaven do čela církve v Efesu. Opět si uvědomuje znovu velikost milosti, která ho zasáhla a obrátila z pronásledovatele na horlivého apoštola. Proto cítí potřebu znovu a znovu děkovat. Pavel bude vždy vzorem učedníka, který se bez přetvářky a v pokoře hlásí ke svým hříchům minulým i současným (srov. 1 Tim 1,15) a ke své slabosti (srov. 2 Kor 12,9), a tak může být Bohem povýšen a obdarován.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, apoštol Krista Ježíše z rozkazu Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timotejovi, svému pravému synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve (své) nevěře. Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši.Text žalmu:
Žl 16,1-2a+5.7-8.11

Odp.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
- Pravím Hospodinu: "Ty jsi můj Pán."
- Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
- ty mně zachováváš můj úděl.
Odp.
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
- k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
- Hospodina mám neustále na zřeteli,
- nezakolísám, když je mi po pravici.
Odp.
Ukážeš mi cestu k životu,
- u tebe je hojná radost,
- po tvé pravici je věčná slast.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,39-42

Může slepý vést slepého?
Důraz na milosrdnou lásku je nyní aplikován i vůči těm, kteří mají v obci zodpovědnost za druhé. Představený musí být především citlivý (tj. ne slepý) k Ježíšovu příkladu lásky, nemá se domnívat, že vše ví lépe, a sám má důsledně žít cestu pokání z vlastních chyb.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl učedníkům (toto) přirovnání: "Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015