Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:22


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 11. září, 2023
Svátek má:  Denisa

Liturgický svátek:  Sv. Emilián z Vercelli
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 1,24 - 2,3
Žl 62,6-7.9
-
Lk 6,6-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 11. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Emilián z Vercelli
Text 1.čtení:
Kol 1,24 - 2,3

Dal jsem se do služeb církve, abych vám oznámil to tajemství, které bylo skryté od věků.
Pavel slouží církvi. A nejen to, dokonce v její prospěch i trpí. Raduje se však z toho, protože utrpení vidí ve světle vzkříšení. Ve středu jeho služby stojí hlásání Božího slova. Božímu slovu je Pavel stále plně k dispozici, poněvadž ví o Božím plánu hlásat evangelium na všech místech a všemu stvoření. V Božím slově totiž přichází nejdůležitější zpráva, že v Kristu máme naději na věčnou spásu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. O to usilovně pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se ona ve mně mocně projevuje. Rád bych totiž, abyste si byli vědomi, jaké tvrdé boje svádím o vás, o Laodičany a tolik ostatních, kteří mě nikdy neviděli na vlastní oči. Chci je povzbudit v srdci, aby je pevně pojila láska, a dosáhli úplného poznání v celém jeho bohatství. Tak se dobře obeznámí s tím Božím tajemstvím, (totiž) o Kristu. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.Text žalmu:
Žl 62,6-7.9

Odp.: U Boha je má spása a sláva.
Jen v Bohu odpočívej, má duše,
- od něho pochází to, v co doufám.
- Jen on je má skála a spása,
- má tvrz, nepohnu se!
Odp.
Lidé, doufejte v něho v každé době,
- před ním vylejte své srdce,
- Bůh je naše útočiště!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,6-11

Dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu.
A to Ježíš dělal, zdá se, obzvlášť rád. Aby ukázal, že přináší zcela novou svobodu? Aby zdůraznil typické mesiášské skutky (uzdravování), konané obzvlášť v sobotu, v den, kdy se čekal příchod Mesiáše? V každém případě uzdravení uschlé ruky je také znamením znovupřijetí odpadlíka do společenství Božího lidu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: "Vstaň a postav se doprostřed." On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl: "Ptám se vás: Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo zahubit?" Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: "Vztáhni tu ruku!" On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015