Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 17. září, 2021
Svátek má:  Naděžda

Liturgický svátek:  Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 6,2c-12
Žl 49,6-7.8-10.17-18.19-20
-
Lk 8,1-3

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 17. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Tim 6,2c-12

Ale ty, Boží muži, usiluj o spravedlnost!
Tím, že Pavel nazývá Timoteje "Božím mužem", staví ho na opačný břeh, než stojí falešní učitelé, chamtivci, lakomci atd. Božími muži byly nazvány velké postavy Starého zákona, jako Mojžíš, David, Samuel a proroci. Pavel tím vydává o Timotejovi jedinečné svědectví: o jeho naprostém odevzdání se Bohu a službě církvi skrze svěcení a o jeho vynikajících ctnostech. Timotej - stejně jako ostatní pastýři - musí usilovat o zachování si a prohloubení těchto darů.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Tak vyučuj a povzbuzuj (jak jsem ti já přikázal). Učí-li někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení shodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný šťoural a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává jen nevraživost, sváry, urážky, zlomyslné podezřívání a ustavičné třenice mezi lidmi zkaženými, kteří ztratili smysl pro pravdu a domnívají se, že zbožnost je pramenem zisku. Zbožnost je skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen; nic jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni. Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí. Ale ty, Boží muži, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání.Text žalmu:
Žl 49,6-7.8-10.17-18.19-20

Odp.: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,
- když mě svírá zloba nepřátel,
- kteří spoléhají na svůj majetek
- a chlubí se přemírou bohatství?
Odp.
Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,
- není s to zaplatit Bohu své výkupné.
- Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit,
- aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.
Odp.
Neboj se, jestliže někdo zbohatne
- a vzroste majetek jeho domu.
- Až zemře, nic si s sebou nevezme,
- nesestoupí s ním jeho jmění.
Odp.
I kdyby si za svého života liboval:
- "Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil",
- přece se připojí ke svým předkům,
- kteří navěky neuzří světla.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 8,1-3

Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku.
Dnešní text nám dává nahlédnout do zákulisí Ježíšova misijního působení, jehož jádrem byla zvěst o Božím království. Kromě dvanácti učedníků jsou zde vyzdviženy také mnohé ženy - od bývalých prostitutek až k ženám z bohatých a vlivných kruhů, čímž Ježíš prolamuje další dobové hranice.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015