Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:36


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 12. září, 2021
Svátek má:  Marie

Liturgický svátek:  Památka Jména Panny Marie
Liturgické období:  Mezidobí, 24. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 50,5-9a
Žl 116,1-2.3-4.5-6.8-9
Jak 2,14-18
Mk 8,27-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 12. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 24. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka Jména Panny Marie
Text 1.čtení:
Iz 50,5-9a

Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili.
Trpící Boží služebník, bezejmenná, ale velmi významná postava knihy Izaiášovy, nezůstane bez Boží pomoci, a proto ani jeho utrpení nezůstane bez významu. Není divu, že církev v něm od počátku viděla předobraz Ježíše Krista.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle - Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?Text žalmu:
Žl 116,1-2.3-4.5-6.8-9

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Nebo: Aleluja.
Miluji Hospodina, neboť slyšel
- můj prosebný hlas,
- neboť naklonil ke mně svůj sluch
- v den, kdy jsem ho vzýval.
Odp.
Obepjaly mě provazy smrti,
- dostihly mě smyčky podsvětí,
- uvízl jsem v tísni a trýzni.
- Hospodinovo jméno jsem vzýval:
- "Ach, Hospodine, zachraň mi život!"
Odp.
Hospodin je milostivý a milosrdný,
- Bůh náš je milosrdný.
- Hospodin chrání prosté lidi;
- pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
Vždyť vysvobodil můj život ze smrti,
- mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
- Budu kráčet před Hospodinem
- v zemi živých.
Odp.Text 2.čtení:
Jak 2,14-18

Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.
Tím samozřejmě není ani zbytečná, ani nahraditelná skutky. Je základem, z něhož má vyrůstat křesťanský život. K němu pak nikdy nepatří lhostejnost k potřebným.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: "Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se" - ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: "Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru."Text evangelia:
Mk 8,27-35

Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka musí mnoho trpět.
Přijmout skutečnost, že Ježíš je Mesiáš, bylo pro mnohé v Izraeli celkem snadné, ale přijmout, že bude Mesiášem trpícím, bylo i pro učedníky takřka nemožné. Přesto je představa Mesiáše, který se vyhne utrpení, odsouzena a učedníci jsou nadto vyzváni k následování na jeho cestě kříže.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?" Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské." (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015