Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:38


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 13. září, 2022
Svátek má:  Lubor

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 12,12-14.27-31a
Žl 100,2.3.4.5
-
Lk 7,11-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 13. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 12,12-14.27-31a

Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.
V kapitolách 12-14 prvního listu Korinťanům hovoří Pavel o darech Ducha. Církev je jedno tělo. Tím se již předjímá pozdější, rozvinutější pojetí církve jako tajemného Kristova těla. V jednom těle je však mnoho údů, členů církve a každý z nich má svoji úlohu. Tyto úlohy jsou charismata - rozmanité dary a služby, které jsou jednotlivým křesťanům svěřeny, aby jejich přispěním mělo prospěch celé tělo, celá církev.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále (mají moc dělat) zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni (ty řeči v neznámém jazyku pronesené) vykládat? Usilujte však o dary lepší.Text žalmu:
Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Plesejte Hospodinu, všechny země,
- služte Hospodinu s radostí,
- vstupte před něho s jásotem!
Odp.
Uznejte, že Hospodin je Bůh:
- on nás učinil, a my mu náležíme,
- jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Odp.
Vstupte do jeho bran s díkem,
- do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
- slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Odp.
Neboť Hospodin je dobrý,
- jeho milosrdenství je věčné,
- po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 7,11-17

Mládenče, pravím ti, vstaň!
Ježíšovo slovo má nejen moc uzdravovat, ale i křísit mrtvé. Tak lidé (nejen židé, ale i okolní pohané) zakoušejí, že v Ježíši Bůh navštívil svůj lid. Jako na jiných místech i zde Lukáš vše zasazuje do Ježíšova soucitu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se odebral do jednoho města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: "Mládenče, pravím ti, vstaň!" Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid!" Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015