Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:27


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 13. září, 2021
Svátek má:  Lubor

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 2,1-8
Žl 28,2.7.8-9
-
Lk 7,1-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 13. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Tim 2,1-8

Ať se konají modlitby za všechny lidi. Tak je to dobré a milé Bohu; on chce, aby se všichni lidé zachránili.
Soukromá i veřejná modlitba musí mít také univerzální rozměr, musí tedy pamatovat na všechny lidi. Zvláště je třeba myslet na ty, kteří mají zodpovědnost za společnost, na všechny autority. Na nich totiž velmi závisí klidný a pokojný život, který vytvoří vhodné podmínky pro šíření evangelia, v němž je spása pro všechny. Vroucí modlitba může změnit jednotlivce, kteří pak budou měnit celou společnost.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola - to mluvím pravdu a nelžu - za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.Text žalmu:
Žl 28,2.7.8-9

Odp.: Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!
Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám,
- když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu.
Odp.
Hospodin je má síla a můj štít,
- důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc,
- proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.
Odp.
Hospodin je silou svého lidu,
- záštitou spásy svému pomazanému.
- Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví,
- pas je a nes je až navěky!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 7,1-10

Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru.
Víra, kterou Ježíš nachází u pohanského setníka, je cestou, po níž může přijít uzdravení (spása) ke každému člověku. Ale ani vyvolený izraelský národ si nemůže ušetřit krok víry. Hlavním nástrojem spásy je ovšem opět Ježíšovo slovo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: "Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu." Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: "Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!" Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015