Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:45


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 11. září, 2021
Svátek má:  Denisa

Liturgický svátek:  Sv. Emilián z Vercelli
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 1,15-17
Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7
-
Lk 6,43-49

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 11. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Emilián z Vercelli
Text 1.čtení:
1 Tim 1,15-17

Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.
Pavel o sobě vyznává, že je nejmenší z apoštolů (srov. 1 Kor 15,9), ale první z hříšníků. Opět je zde vidět jeho pokora a velikost přijaté milosti. Svoje obrácení Pavel zasazuje do širšího rámce Božího jednání s hříšníky, které Kristus přišel zachránit. A patří-li on mezi ně na prvním místě, může být pro všechny hříšníky všech dob příkladem důvěry v Boží milosrdenství a shovívavost. Všichni mohou dosáhnout života věčného.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, (a tak dosáhnou) věčného života. Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen.Text žalmu:
Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7

Odp.: Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky! Nebo: Aleluja.
Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
Od východu slunce až na jeho západ
- buď chváleno Hospodinovo jméno!
- Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
Odp.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který shlíží dolů na nebe i na zem?
- Slabého zdvihá z prachu,
- Ze smetiště povyšuje chudého.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,43-49

Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám?
Řeč, avšak především skutky člověka vyjevují kvalitu jeho srdce a ukazují na pravost jeho učednictví. Jeho základem je sám Ježíš (skála), ke kterému člověk přichází, jehož slova slyší a podle nich jedná. Takto postavený život se nezhroutí.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce. Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle nich jedná. Je jako člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn. Kdo je však slyšel, a (podle nich) nejednal, podobá se člověku, který vystavěl dům na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil - a zkáza toho domu byla úplná."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015