Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezna 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 8. března, 2024
Svátek má:  Gabriela

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana z Boha, řeholníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  3.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 14,2-10
Žl 81,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17
-
Mk 12,28b-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 8. března, 2024

Liturgické období:  3.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana z Boha, řeholníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Oz 14,2-10

Nebudeme již říkat: `Bohové naši!' dílu svých rukou.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: "Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svou nepravost. Vezměte s sebou slova (modlitby), a obraťte se k Hospodinu; řekněte mu: Odpusť každou nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již říkat: `Bohové naši!' dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u tebe slitování. Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete jak lilie a jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou pěstovat, vyraší jak réva, budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho, shlédnu na něj, jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí, kdo má důvtip, ať to pozná! Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich kráčejí, bezbožní však na nich padnou."Text žalmu:
Žl 81,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17

Odp.: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, slyš můj hlas!
Slyšel jsem neznámý mně hlas:
- Zbavil jsem jeho šíji břemena,
- z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
- V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.
Odp.
Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku,
- u vody v Meribě jsem tě zkoušel.
- Slyš, můj národe, chci tě napomenout,
- Izraeli, kéž bys mě poslouchal!
Odp.
Nesmíš mít boha jiného,
- nesmíš se klanět bohu cizímu!
- Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
- já jsem tě vyvedl z egyptské země!
Odp.
Kéž by mě můj národ slyšel,
- kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
- Živil bych jej jadrnou pšenicí,
- medem ze skály bych jej sytil.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,28b-34

Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán; miluj ho!

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato." Učitel Zákona mu na to řekl: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary." Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015