Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:00


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 15. září, 2020
Svátek má:  Jolana

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Bolestné [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 5,7-9
Žl 31 (30),2-3a.3b-4.5-6.15-16.20; Odp.:17b
-
Jan 19,25-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 15. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka Panny Marie Bolestné [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 5,7-9

Naučil se svým utrpením poslušnosti, a stal se příčinou věčné spásy.

Čtení z listu Židům.
Bratři! Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.Text žalmu:
Žl 31 (30),2-3a.3b-4.5-6.15-16.20; Odp.:17b

Odp.: Zachraň mě, Hospodine, svou slitovností.
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky,
- vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
- Popřej mi sluchu,
- rychle mě zachraň!
Odp.
Buď mi ochrannou skálou,
- opevněnou tvrzí k mé záchraně,
- vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
- pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené,
- neboť ty jsi mé útočiště.
- Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
- Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Odp.
Já však, Hospodine, v tebe doufám,
- říkám: Ty jsi můj Bůh!
- Můj osud je ve tvé ruce,
- vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřítel!
Odp.
Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,
- uchovals ji těm, kdo se tě bojí,
- popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 19,25-27

To je tvůj syn. To je tvá matka.
Kristova slova prozrazují nový smysl, jaký mají nyní Maria a učedník: jsou znameními církve, která se rodí působením a vůlí Krista a která má v Marii obraz nového lidství a v učedníkovi symbol Ježíšem milovaného následovníka. Věřící (učedník) a církev (Maria) žijí teď ve společenství ("vzal ji s sebou", jak se může také překládat poslední věta tohoto úryvku evangelia).

Slova svatého evangelia podle Jana.
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.

Nebo: Lk 2,33-35
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí."Doplňující text:

Památka Panny Marie Bolestné

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015