Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:58


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 9. září, 2021
Svátek má:  Daniela

Liturgický svátek:  Památka sv. Petra Klavera, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 3,12-17
Žl 150,1-2.3-4.5-6
-
Lk 6,27-38

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 9. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Petra Klavera, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Kol 3,12-17

Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
Poté, co Pavel vyjmenoval všechny neřesti starého člověka, předkládá soubor ctností, které jsou logickým důsledkem vzkříšení člověka v Kristu. Mezi nimi má výsadní postavení láska, jež všechny věřící spojuje v jedno dokonalé Kristovo tělo. Oslavený Ježíš Kristus, vládnoucí na věky věků, je důvodem pokoje, který má pronikat jak celé toto církevní společenství, tak život každého jednotlivého křesťana.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.Text žalmu:
Žl 150,1-2.3-4.5-6

Odp.: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Nebo: Aleluja.
Chvalte Hospodina v jeho svatyni,
- chvalte ho na jeho vznešené obloze!
- Chvalte ho pro jeho mocná díla,
- chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
Odp.
Chvalte ho hlaholem trouby,
- chvalte ho harfou a citerou!
- Chvalte ho bubnem a tancem,
- chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!
Odp.
Chvalte ho zvučnými cimbály,
- chvalte ho cimbály hlučnými!
- Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,27-38

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Boží milosrdenství k člověku a vrůstání do Božího synovství je pro učedníky vlastním důvodem konkrétně projevované lásky k nepřátelům. Uvnitř církevní obce je pak cesta neodsuzování a odpuštění ukázána jako cesta k rozšíření srdce, které je pak schopno přijmout od Boha v míře vše přesahující.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015