Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:21


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 16. září, 2021
Svátek má:  Ludmila

Liturgický svátek:  Památka sv. Ludmily, mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 4,12-16
Žl 111,7-8.9.10
-
Lk 7,36-50

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 16. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ludmily, mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Tim 4,12-16

Dávej si pozor na to, čemu učíš; povede to ke spáse jak tebe, tak své posluchače.
Timotejovi, ač věkem mladému, byla svěřena církev v Efesu. K výkonu své služby přijal nezasloužený dar - charisma, který mu byl trvale svěřen skrze vzkládání rukou. Úryvek je svědectvím o svátosti svěcení: kvůli prorockému vnuknutí (srov. 1 Tim 1,18) a pro vzkládání rukou je Timotejovi dáno charisma, aby v Kristově jménu spravoval a posvěcoval věřící. Jistě je zajímavé a důležité všimnout si úzkého spojení instituce a charismatu v církvi.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Nikdo tě nesmí podceňovat proto, že jsi mladý. Naopak: buď pro věřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. Než přijdu, věnuj se čtení, napomínání, vyučování. Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a vzkládáním rukou starších. Vezmi si to k srdci a v tom žij, aby tvé pokroky byly všem zřejmé. Dávej si pozor sám na sebe i na to, čemu učíš. Buď v tom vytrvalý. Když si tak budeš počínat, povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače.Text žalmu:
Žl 111,7-8.9.10

Odp.: Veliká jsou Hospodinova díla. Nebo: Aleluja.
Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,
- spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
- pevné navěky, navždy,
- provedené v pravdě a právu.
Odp.
Vykoupení seslal svému lidu,
- sjednal navěky svou smlouvu;
- svaté a velebné je jméno jeho.
Odp.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina:
- moudře jednají všichni, kdo tak činí;
- jeho chvála zůstává navždy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 7,36-50

Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky.
Vnitřní logika této věty ukazuje na Boží odpuštění jako motiv i zdroj konkrétně prokazované lásky a vděčnosti k člověku (k Ježíši). Ježíšovo stolování s hříšníky je představeno jako výraz Božího slitování, vděčnost ženy je pak nastavena jako zrcadlo farizeům.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: "Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká - že je to hříšnice!" Ježíš mu na to řekl: "Šimone, rád bych ti něco pověděl." On na to: "Jen mluv, Mistře!" "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?" Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, komu odpustil více." Řekl mu: "Správně jsi usoudil." Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: "Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje." Jí pak řekl: "Jsou ti odpuštěny hříchy." Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: "Kdo je to, že i hříchy odpouští?" On však řekl ženě: "Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015