Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:21


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 16. září, 2020
Svátek má:  Ludmila

Liturgický svátek:  Památka sv. Ludmily, mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 12,31 - 13,13
Žl 33,2-3.4-5.12+22
-
Lk 7,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 16. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ludmily, mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 12,31 - 13,13

Nyní trvá víra, naděje a láska. Ale největší z nich je láska.
Slavná Pavlova "velepíseň lásky" bývá často čtena a posuzována izolovaně od kontextu, v němž se v prvním listu Korinťanům nachází. Již ve 12. kapitole je řeč o darech Ducha a láska se v této souvislosti jeví jako ještě "lepší dar", "mnohem vzácnější cesta". Je jistě užitečné číst tento úryvek také při křesťanském slavení manželství, avšak nikdy nesmíme zapomínat, že celostně pojatá křesťanská láska zahrnuje, ale zároveň také přesahuje manželskou lásku. Nejen pro manžele platí: bez lásky nejsem nic.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak (Bůh) poznává mne. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.Text žalmu:
Žl 33,2-3.4-5.12+22

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Citerou oslavujte Hospodina,
- hrejte mu na desetistrunné harfě.
- Zpívejte mu píseň novou,
- dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!
Odp.
Neboť Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 7,31-35

Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.
Takováto pasivní nerozhodnost lidí, kteří vše negují a nic jim není dobré, uzavírá jedinou reálnou naději na budoucnost. Ta naopak vyžaduje jasný krok víry a nelpění na formách.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015