Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:56


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 10. září, 2019
Svátek má:  Irma

Liturgický svátek:  Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 2,6-15
Žl 145,1-2.8-9.10-11
-
Lk 6,12-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 10. září, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Kol 2,6-15

Bůh vás zase oživil zároveň s ním; odpustil vám všecky hříchy.
"Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: `Ježíš je Pán'" (1 Kor 12,3). V tomto Duchu je třeba jít pevně a vytrvale dál. Pavel nemluví proti lásce k moudrosti, ale proti takovým ideologiím, které vycházejí z vědeckého poznání, přidají k tomu snad něco z náboženství, ale nepřijímají centrální a nenahraditelnou úlohu Krista. Varování před podobnými směry a hnutími je i dnes stále stejně aktuální.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií - je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista. A v něm totiž přebývá celá plnost božství tělesně, i vy jste v něm dosáhli plnosti. On je hlavou všech (andělských) knížat a mocností. V něm jste byli obřezáni, ovšem ne obřízkou provedenou lidskýma rukama, ale obřízkou Kristovou, která spočívá v úplném svlečení hmotného těla: křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. Knížata a mocnosti (pekla) odzbrojil, veřejně je vystavil potupě a křížem nad nimi triumfoval.Text žalmu:
Žl 145,1-2.8-9.10-11

Odp.: Hospodin je dobrotivý ve všem.
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
- budu velebit tvé jméno po všechny věky.
- Každý den tě budu velebit
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
Odp.
Milosrdný a milostivý je Hospodin,
- shovívavý a plný lásky.
- Dobrotivý je Hospodin ke všem
- a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,12-19

Celou noc strávil v modlitbě. Vyvolil dvanáct učedníků a nazval je apoštoly.
To vše po celonoční modlitbě (oblíbený Lukášův důraz) a ve chvíli, kdy se od něj zcela odvracejí vůdcové Izraele. Kruh Dvanácti ztělesňuje Ježíšův nárok na celý Izrael (12 kmenů) a zároveň má naznačit kontinuitu struktury prvotní církve s pozemským Ježíšem (Ježíš - Dvanáct - učedníci - zástupy). Skrze slyšení jeho slova a "svátostný dotyk" (v. 19) každý prožívá uzdravení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. (Ježíš) sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství (lidí) se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015