Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 07:28


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 17. září, 2019
Svátek má:  Naděžda

Liturgický svátek:  Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 3,1-13
Žl 101,1-2ab.2cd-3ab.5.6
-
Lk 7,11-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 17. září, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků; sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Tim 3,1-13

Představený musí být bezúhonný; totéž platí o jáhnech, ti ať uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí.
Pavel se zabývá některými službami v církvi. Vypočítává potřebné vlastnosti případných kandidátů. Nejde pouze o povinnosti, které musí plnit, ale zejména o osobní předpoklady pro dobrý výkon svěřené služby. Tehdy může být společenství prospěšný a přispívat k jeho budování. Kdo usiluje o církevní úřad, nemá hledat pocty, slávu, materiální prospěch, ale dát se do náročné a namáhavé práce ve prospěch církve. Pak usiluje o dobrou věc.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Správně se říká: "Kdo usiluje o to, aby se stal církevním představeným, snaží se o vznešený úřad." Takový představený musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. Musí umět dobře spravovat svůj dům a přidržovat svoje děti k poslušnosti, aby žily naprosto čestně. Jestliže někdo nedovede spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o Boží obec? (Dále to) nesmí být člověk teprve nedávno obrácený, aby mu to snad nestouplo do hlavy a nepropadl stejnému odsouzení jako ďábel. Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev. Jinak padne za oběť špatným řečem a (chytne se) do ďáblovy pasti. Totéž platí o jáhnech: mají to být lidé důstojní, ne obojetní v řeči, ne oddaní vínu, ne lační špinavého zisku, kteří uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí. I oni musí být napřed zkoumáni, a teprve potom mohou vykonávat službu, když se ukáže jejich bezúhonnost. Právě tak ženy se musí chovat počestně, nesmějí být pomlouvačné, ale střídmé a ve všem spolehlivé. Jáhnové mají být jenom jednou ženatí, mají umět držet v pořádku svoje děti a vůbec vlastní domácnost. Ti totiž, kdo se osvědčí jako jáhni, získají si vážené postavení a radostnou jistotu ve víře v Krista Ježíše.Text žalmu:
Žl 101,1-2ab.2cd-3ab.5.6

Odp.: Chci kráčet v nevinnosti srdce.
O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat,
- tobě, Hospodine, chci zahrát.
- Chci se ubírat cestou bezúhonnou,
- kdy ke mně přijdeš?
Odp.
Chci kráčet v nevinnosti srdce
- ve svém domě.
- Nepostavím si před oči
- nic hanebného.
Odp.
Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá,
- toho zahubím.
- Pyšného očima a nadutého srdcem,
- toho nesnesu.
Odp.
Svým zrakem budu hledat věrné v zemi,
- aby přebývali se mnou.
- Kdo kráčí životem bezúhonně,
- ten mi bude sloužit.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 7,11-17

Mládenče, pravím ti, vstaň!
Ježíšovo slovo má nejen moc uzdravovat, ale i křísit mrtvé. Tak lidé (nejen židé, ale i okolní pohané) zakoušejí, že v Ježíši Bůh navštívil svůj lid. Jako na jiných místech i zde Lukáš vše zasazuje do Ježíšova soucitu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se odebral do jednoho města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: "Mládenče, pravím ti, vstaň!" Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid!" Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015