Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:45


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 9. září, 2020
Svátek má:  Daniela

Liturgický svátek:  Památka sv. Petra Klavera, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 7,25-31
Žl 45,11-12.14-15.16-17
-
Lk 6,20-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 9. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Petra Klavera, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 7,25-31

Jsi vázán k manželce? Nevyhledávej rozluku. Jsi svobodný? Nehledej si ženu.
V prvních šesti kapitolách prvního listu do Korintu apoštol Pavel reaguje na tamní nepořádky, o nichž se dověděl od "některých lidí z Chloina domu". Od 7. kapitoly pak odpovídá na dotazy, které mu Korinťané předložili. První okruh se týká otázek manželství a panenství. Pavel v zásadě přitakává manželství. Přesto dává přednost životu mimo manželství: "... ano, je to pro člověka dobré, aby zůstal tak, jak je" (v. 26). Zdůvodnění však Pavel nepřijímá z asketických, tělu nepřátelských představ, nýbrž z eschatologického očekávání. Čas je krátký a tento viditelný svět pomíjí se vším, co k němu patří, i s manželstvím.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! O pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit. Myslím tedy, že je to dobré pro nynější strasti - ano, je to pro člověka dobré, aby zůstal tak, jak je. Jsi vázán k manželce? Nevyhledávej rozluku. Jsi svobodný? Nehledej si ženu. Ale i když se oženíš, nehřešíš, a vdá-li se některé děvče, nehřeší. Takoví lidé však budou mít tělesná trápení, a toho bych vás chtěl ušetřit. Ale říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho nevyužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.Text žalmu:
Žl 45,11-12.14-15.16-17

Odp.: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej.
Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
- zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!
- Sám král touží po tvé kráse:
- vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!
Odp.
V plné kráse vstupuje královská dcera,
- její šat je protkán zlatem.
- V barevném rouchu ji vedou ke králi,
- za ní ti přivádějí panny, její družky.
Odp.
Provázeny radostným jásotem
- vstupují v královský palác.
- Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,
- ustanovíš je za knížata po celé zemi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,20-26

Blahoslavení, vy chudí. Běda vám, boháči.
Kdo je Ježíšovým učedníkem a žije z jeho slova, je již nyní blahoslavený (dosl. šťastný), i když je chudý, zbavený výhod, znevýhodněný či jakkoli trpící, protože očekává spásu jen od Boha. Bohatí jsou na tom dobře už zde, což je může zcela uzavřít pro nabízené pravé bohatství Božího království, které je v Ježíši teď a zde dosažitelné. Pak jim ovšem platí "běda"! Takto začíná tzv. kázání na rovině (6,17.20-49), jakési shrnutí obsahu a formy pravého učednictví.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl: "Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům! Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015