Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:12


Následující měsíc » « Předchozí měsícprosince 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: prosinec 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 1. prosince, 2019
Svátek má:  Iva

Liturgický svátek:  Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  1.neděle adventní
Liturgická barva:       fialová   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 2,1-5
Žl 122,1-2.(4-5.6-7.)8-9
Řím 13,11-14
Mt 24,37-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 1. prosince, 2019

Liturgické období:  1.neděle adventní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 2,1-5

Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: "Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!" Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!Text žalmu:
Žl 122,1-2.(4-5.6-7.)8-9

Odp.: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
- "Do domu Hospodinova půjdeme!"
- Už stojí naše nohy
- v tvých branách, Jeruzaléme!
Odp.
(Tam vystupují kmeny,
- kmeny Hospodinovy,
- jak to zákon přikazuje Izraeli,
- aby chválil Hospodinovo jméno.
- Tam stojí soudní stolce,
- stolce Davidova domu.
Odp.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
- ať jsou v bezpečí, kdo tě milují;
- ať vládne mír v tvých hradbách,
- bezpečnost v tvých palácích!)
Odp.
Kvůli svým bratřím a přátelům
- budu říkat: Pokoj v tobě!
- Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
- budu ti přát štěstí.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 13,11-14

Naše spása je blízko.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři! Víte,) jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.Text evangelia:
Mt 24,37-44

Bděte, abyste byli připraveni.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."Doplňující text:
1.neděle adventní
Začátek nového liturgického rokuLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015