Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:49


Následující měsíc » « Předchozí měsícprosince 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: prosinec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 3. prosince, 2020
Svátek má:  Svatoslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Františka Xaverského, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  1.týden Adventní
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 26,1-6
Žl 118,1+8-9.19-21.25-27a
-
Mt 7,21.24-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 3. prosince, 2020

Liturgické období:  1.týden Adventní
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Františka Xaverského, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 26,1-6

Ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Svrhl ty, kdo sídlí na výšinách, pokoří nepřístupné město; poníží ho až k zemi, do prachu ho srazí. Budou po něm šlapat nohy chudých, kroky ubohých."Text žalmu:
Žl 118,1+8-9.19-21.25-27a

Odp.: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu,
- než důvěřovat v člověka.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu,
- než důvěřovat v mocné.
Odp.
Otevřte mně brány spravedlnosti,
- vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
- Toto je brána Hospodinova,
- jí procházejí
- spravedliví.
- Děkuji ti, žes mě vyslyšel
- a stal se mou spásou.
Odp.
Hospodine, dej spásu,
- Hospodine, popřej zdaru!
- Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
- Žehnáme vám z Hospodinova domu.
- Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,21.24-27

Kdo plní vůli Otce, vejde do nebeského království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015