Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 10:57


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 3. listopadu, 2020
Svátek má:  Hubert

Liturgický svátek:  Sv. Martina de Porres, řeholníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Flp 2,5-11
Žl 22,26b-27.28-30a.31-32
-
Lk 14,15-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 3. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Martina de Porres, řeholníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Flp 2,5-11

Ponížil se - proto ho také Bůh povýšil.
Pavel cituje v listu Filipanům hymnus o Kristu Ježíši, který převzal z již existujících křesťanských pokusů o vyjádření smyslu Kristova díla. Teologicky nejvýznamnější je zde zmínka o Kristově kenozi, tj. sebeponížení, sebezmaření: "sám sebe se zřekl". Dovršením kenoze je potupná smrt na kříži. Místo vzkříšení nebo zmrtvýchvstání hovoří hymnus o Kristovu "povýšení". Tento pojem, blízký janovskému "oslavení", vyjadřuje nejen skutečnost Kristova zmrtvýchvstání, ale poukazuje také na jeho čestné místo po pravici Otce.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.Text žalmu:
Žl 22,26b-27.28-30a.31-32

Odp.: Budu chválit Hospodina ve velkém shromáždění.
Své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.
- Chudí se najedí do sytosti,
- kdo hledají Hospodina, budou ho chválit:
- "Navěky ať žije vaše srdce!"
Odp.
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí
- všechny končiny země,
- před ním se skloní všechna lidská pokolení,
- protože Hospodinu náleží vláda,
- on sám panuje nad národy.
- Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi.
Odp.
Mé potomstvo bude mu sloužit.
- Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,
- lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:
- "To udělal Hospodin!"
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,15-24

Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
V této (již třetí) výzvě "pána domu" k naplnění jeho (Boží, viz v. 15) hodovní síně se odráží (ještě neuzavřený) proces křesťanské misie ("přinuť" - překonání zdvořilostního zdráhání pozvaných). V první výzvě se zobrazuje odmítnutí Izraele (a všech, kteří jsou příliš zaměstnáni vlastními záležitostmi). Ve druhé výzvě je položen důraz na Ježíšem privilegované lidi na okraji, který v sobě skrývá nárok na křesťanskou obec jednat podobně (srov. včerejší evangelium, 14,13).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden z hostů (ve farizeově domě) řekl Ježíšovi: "Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království." On mu řekl: "Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho (hostů). Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: `Pojďte, už je připraveno!' A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: `Koupil jsem pole, a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.' Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů býků, a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.' A jiný vzkázal: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi. Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: `Jdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!' Služebník pak hlásil: `Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.' A pán řekl služebníkovi: `Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných neokusí z mé hostiny!'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015