Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:41


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 7. listopadu, 2020
Svátek má:  Saskie

Liturgický svátek:  Sv. Willibrord
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Flp 4,10-19
Žl 112,1-2.5-6.8a+9
-
Lk 16,9-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 7. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Willibrord
Text 1.čtení:
Flp 4,10-19

Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
Filipané posílají Pavlovi hmotnou pomoc do vězení, dokud jim Pavel děkuje. Více než dostatečnou pomoc přijímá spíše proto, aby měli Filipané "hodně kladných položek" na svém účtu. Apoštol Pavel byl zcela uchvácen Kristem, avšak jeho cesta nebyla totožná s požadavkem "chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě" (Mt 18,21). Pavel znal sytost i hladovění, nadbytek i nedostatek.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že jste zase jednou mohli rozvinout starost o mě. Mysleli jste na to (ovšem vždycky), scházela vám jen příležitost. Ne že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám. Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. Sami dobře víte, Filipané, že na začátku práce pro evangelium, když jsem odcházel z Makedonie, žádná církevní obec si se mnou nevyrovnávala vzájemně příjmy a vydání. Jen vy jste to dělali. Také do Soluně jste mi vícekrát poslali (pomoc), když jsem potřeboval. Ne že bych vyhledával dary, ale hledám hodně kladných položek ve prospěch vašeho účtu. Dostal jsem všecko, co potřebuji, ano ještě více, (než potřebuji). Mám teď všeho dost, když jsem dostal od Epafrodita vaši zásilku. (Je to jako) libá vůně, oběť Bohu příjemná a milá. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.Text žalmu:
Žl 112,1-2.5-6.8a+9

Odp.: Blaze muži, který se bojí Hospodina. Nebo: Aleluja.
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
- Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
- rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 16,9-15

Jestliže jste nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství?
Výraz "mamon" (= aramejsky majetek, bohatství) je spojníkem tří výroků, volně připojených k předchozímu. Verš 9 vybízí k využití (jakkoli nabytého) bohatství ve prospěch chudých, což člověku otevře cestu k hlubšímu přátelství s Bohem (srov. 12,33). Verše 10-12 zdůrazňují "věrnost v maličkostech", aby člověk mohl vrůst do hlubší zodpovědnosti v oblasti služby Božímu království. Verš 13 staví před nutnost radikální volby.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." To všechno slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: "Vy ze sebe děláte před lidmi spravedlivé, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co je u lidí vznešené, před Bohem je ohavnost."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015