Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:36


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 13. listopadu, 2020
Svátek má:  Tibor

Liturgický svátek:  Svátek sv. Anežky České, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Jan 4-9
Žl 119,1.2.10.11.17.18
-
Lk 17,26-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 13. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Anežky České, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Jan 4-9

Kdo v tom učení zůstává, má Otce i Syna.
Druhý Janův list je adresován "vyvolené paní", jež může být buď zcela konkrétní osoba, nebo spíše některá církevní obec. Je zde cítit určité napětí mezi láskou, kterou vzájemně sdílejí pravověrní křesťané, a jejich odporem vůči "antikristům", kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle". Podle toho se zdá, že se zde již objevil raně gnostický blud doketismu, podle něhož měl Kristus pouze zdánlivé tělo, a tudíž trpěl na kříži pouze zdánlivě.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana.
(Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak nám to Otec nařídil. A nyní tě, paní, prosím - to ti píšu ne jako přikázání nové, ale (jako) to, které jsme měli od začátku - milujme se navzájem! Láska záleží v tom, že žijeme podle jeho přikázání. A přikázání, jak jste slyšeli od začátku, je toto: Žijte v lásce! Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle. Jsou to svůdci a antikristi. Dejte si pozor, abyste nepřišli o (plody) naší práce, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo jde dál a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tom učení zůstává, má Otce i Syna.Text žalmu:
Žl 119,1.2.10.11.17.18

Odp.: Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
- kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Odp.
Blaze těm, kteří dbají na jeho přikázání,
- hledají ho celým srdcem.
Odp.
Celým srdcem tě hledám,
- nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!
Odp.
Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
- abych se neprohřešil proti tobě.
Odp.
Prokaž dobro svému služebníku,
- abych byl živ a zachovával tvé slovo.
Odp.
Otevři mé oči,
- ať pozoruji divy tvého zákona.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,26-37

Den, kdy se zjeví Syn člověka.
Tento den není dobré očekávat s ochromující netrpělivostí (viz včerejší evangelium), ale ještě větší chybou by bylo nečekat vůbec nic a řešit své záležitosti, jako by se Boží království vůbec nemělo dovršit. Před tím varují dnešní dvě podobenství (vv. 26-32). Verš 37 pak říká: Jako supi létají všude, kde je mrtvé tělo, i rozdělení (v. 34n) přijde tam, kde je zlo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána." Zeptali se ho: "Kde, Pane?" Odpověděl jim: "Kde bude tělo, tam se slétnou i supi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015