Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 22. června 2024, 06:11


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 13. listopadu, 2022
Svátek má:  Tibor

Liturgický svátek:  Svátek sv. Anežky České, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mal 3,19-20a
Žl 98,5-6.7-8.9
2 Sol 3,7-12
Lk 21,5-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 13. listopadu, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 33. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Svátek sv. Anežky České, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Mal 3,19-20a

Vzejde vám slunce spravedlnosti.
Věřící děsila moc a síla hříchu i hříšníků a i nyní je mnohdy děsí. Boží slovo však ukazuje, že hřích a zlo nemají budoucnost, "podléhají ohni". Budoucnost je ve věrnosti Hospodinu a ve věrnosti Hospodinově.

Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí - praví Hospodin zástupů - že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.Text žalmu:
Žl 98,5-6.7-8.9

Odp.: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
Hrejte Hospodinu na citeru,
- na citeru a s doprovodem zpěvu,
- za hlaholu trub a rohů,
- jásejte před králem Hospodinem!
Odp.
Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje,
- svět i všichni, kdo jej obývají.
- Řeky, tleskejte rukama,
- hory, spolu zajásejte!
Odp.
Před Hospodinem, že přišel,
- že přišel, aby spravoval zemi,
- aby spravoval svět ve spravedlnosti
- a národy podle práva.
Odp.Text 2.čtení:
2 Sol 3,7-12

Kdo nechce pracovat, ať nejí.
Mnozí Soluňané věřili "zaručeným zprávám" o brzkém druhém příchodu Ježíšově, a tedy o brzkém konci tohoto světa a vyvodili z toho pohodlný závěr, že není třeba se starat o věci tohoto světa, není třeba pracovat. To Pavel, skutečný mystik a člověk Boží, rázně popírá.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z nás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sebe samy za vzor, který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: "Kdo nechce pracovat, ať nejí." A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým (lidem) důrazně přikazujeme (mocí, kterou máme) od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.Text evangelia:
Lk 21,5-19

Vytrvalostí zachráníte svou duši.
Na první pohled se zdá, že Ježíšova slova vycházejí vstříc starému a stálému lidskému přání znát budoucnost a tak se proti jejím nebezpečím zajistit. Ale není to tak. Ježíš ujišťuje své věrné, že se jich Bůh nezřekne, ať se bude dít cokoli.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno." Zeptali se ho: "Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?" Odpověděl: "Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec." Potom jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015