Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:23


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 3. listopadu, 2021
Svátek má:  Hubert

Liturgický svátek:  Sv. Martina de Porres, řeholníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 13,8-10
Žl 112,1-2.4-5.9
-
Lk 14,25-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 3. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Martina de Porres, řeholníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 13,8-10

Naplněním zákona je láska.
Láska je jedinou věcí, kterou se v podstatě má křesťan zabývat ve vztahu k bližním. Přikázání lásky totiž naplňuje a dovršuje Starý zákon i Nový zákon. Láska je naším dluhem vůči ostatním. Kde je láska, tam nemůže být zlo, poněvadž tyto dvě skutečnosti se vzájemně vylučují. Máme milovat bližního jako sebe, ale máme vlastně vůbec v mnoha ohledech lásku k sobě samému?

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil Zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního jako sám sebe'. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním Zákona je tedy láska.Text žalmu:
Žl 112,1-2.4-5.9

Odp.: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. Nebo: Aleluja.
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
- je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
- Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
Odp.
Rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,25-33

Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Stále nerozhodným "zástupům" jsou zde připomenuty podmínky následování: nelpět na ničem více než na Ježíši a přijmout ochotu k mučednictví i připravenost nést denní potíže cesty (vv. 26-27; srov. 9,23). Dva vložené příklady mají varovat před lehkomyslným získá- váním pro Ježíše za cenu zastírání náročnosti cesty: následování vyžaduje střízlivé zvážení a radikální rozhodnutí celého člověka.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: "Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015