Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:24


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 13. listopadu, 2021
Svátek má:  Tibor

Liturgický svátek:  Svátek sv. Anežky České, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 18,14-16; 19,6-9
Žl 105,2-3.36-37.42-43
-
Lk 18,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 13. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek sv. Anežky České, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Mdr 18,14-16; 19,6-9

Otvírá se v Rudém moři volná cesta; (Izraelité) jako beránci poskakovali.
Úryvek tvoří dvě části. První vychází z tzv. "desáté rány", tedy pobití všech egyptských prvorozenců a vyjítí Izraele z Egypta. Druhý se odvolává na přejítí Rudým mořem. Boží nepřátelé jsou zničeni spolu se vším pozemským, Boží vyvolení překročí Rudé moře a radují se z nového stvoření. Slovo, Ježíš Kristus, poráží definitvně zlo, všechno obnovuje a Božímu lidu otevírá cestu spásy.

Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi, dotýkalo se nebe. Celé tvorstvo se ve své podstatě znovu od začátku přetvořilo, a tak sloužilo tvým rozkazům, aby tvoje děti byly uchovány beze škody. Bylo vidět, jak oblak zastínil tábor, jak se vynořuje suchá země tam, kde dříve byla voda, jak se otvírá v Rudém moři volná cesta, jak se na místě dravých proudů zelená pole. Všechen lid tudy přešel chráněn tvou rukou a hleděl na úžasné divy. Neboť jako koně se pásli, jako beránci poskakovali, když chválili tebe, Pane, svého zachránce.Text žalmu:
Žl 105,2-3.36-37.42-43

Odp.: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,
- vypravujte o všech jeho divech!
- Honoste se jeho svatým jménem,
- ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
Odp.
Pobil všechny prvorozené v jejich zemi,
- prvotiny veškeré jejich mužné síly.
- Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem,
- nebylo nemocných v jejich kmenech.
Odp.
Pamatoval na své svaté slovo,
- které dal Abrahámovi, svému služebníku.
- V radosti vyvedl svůj národ,
- s jásotem své vyvolené.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 18,1-8

Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
Tato jistota má doprovázet učedníky v období přicházejícího Božího království (v. 7n). Jejím výrazem je vytrvalá modlitba (v. 1), která sytí to jediné, co Syn člověka potřebuje nalézt při svém příchodu - víru (v. 8b). Dnešní podobenství k ní má učedníky povzbudit: Jestliže i takto zlý člověk se nakonec zastane člověka v nouzi, tím spíše Bůh, který je dobrý a nenechá se přemlouvat.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'" A Pán řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015