Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:25


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 8. listopadu, 2021
Svátek má:  Bohumír

Liturgický svátek:  Sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 1,1-7
Žl 139,1-3.4-6.7-8.9-10
-
Lk 17,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 8. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)
Text 1.čtení:
Mdr 1,1-7

Moudrost je duch, který miluje lidi. Duch Páně naplňuje svět.
Člověk byl Bohem stvořen jako nesmrtelný. Smrt přichází do světa následně kvůli hříchu. Aby mohl člověk věčně žít u Boha, musí se vyvarovat zla, žít spravedlivě a zachovávat přikázání. Těmito myšlenkami se obrací židovský autor, žijící v Egyptě, na Izraelity, žijící v ohrožení helenismem a pohanskou kulturou. Moudrost přináší věčný život těm, kteří jsou spravedliví.

Začátek knihy Moudrosti.
Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v něho věří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddělují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v těle oddaném hříchu. Svatý duch kázně utíká před lstí, uniká nerozvážným myšlenkám, odchází, když se blíží nepravost. Vždyť moudrost je duch, který miluje lidi, ale nenechá bez trestu tupitele, který se provinil slovy, protože Bůh je svědkem jeho ledví, pravdivým pozorovatelem jeho srdce a posluchačem jeho řečí. Duch Páně naplňuje svět a ten, který vše obsahuje, ví o všem, co se mluví.Text žalmu:
Žl 139,1-3.4-6.7-8.9-10

Odp.: Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
- ty víš, když sedám i když vstávám.
- Poznáváš mé myšlenky již zdálky;
- ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
- všímáš si všech mých cest.
Odp.
Slovo ještě nemám na jazyku:
- hle, už je znáš, Hospodine, celé.
- Obklopuješ mě zezadu i zpředu
- a kladeš na mě svou dlaň.
- Podivuhodná je pro mě tvá znalost,
- vznešená a nepochopitelná.
Odp.
Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,
- kam až utéci před tvou tváří?
- I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,
- i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!
Odp.
I kdybych si připjal křídla jitřenky
- a spočinul na nejzazším moři,
- i tam mě povede tvá ruka
- a uchopí mě tvá pravice.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,1-6

Když se sedmkrát za den na tebe obrátí a řekne: "Je mi to líto", odpusť mu!
Lukáš zde (vv. 3b.4) klade (oproti Mt 18,21n) mnohem větší důraz na předchozí obrácení hříšníka. I samotná ochota učedníka (v. 1a) naplno ("sedmkrát") a vždy odpustit je však již sama o sobě znamením nekonečné Boží dobroty, volající po obrácení a umožňující ho. K tomuto nadlidskému úkolu (srov. vyrvání moruše) nepotřebuje prokazovat nějakou heroickou víru (v. 5). Stačí maličké zrníčko důvěry v Boží lásku ke každému, k "nepatrným" (v. 2b) i k hříšným (v. 3b).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných. Dejte si pozor! Když tvůj bratr zhřeší, domluv mu, a bude-li toho litovat, odpusť mu! A když se proti tobě prohřeší sedmkrát za den a sedmkrát se na tebe obrátí a řekne: `Je mi to líto', odpusť mu!" Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!" Pán řekl: "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015