Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 03:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 4. února, 2024
Svátek má:  Jarmila

Liturgický svátek:  Sv. Ondřej Corsini
Liturgické období:  Mezidobí, 5. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 7,1-4.6-7
Žl 147,1-2.3-4.5-6
1 Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 4. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 5. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Ondřej Corsini
Text 1.čtení:
Job 7,1-4.6-7

Sytím se neklidem do úsvitu.
Smutná Jobova slova ovšem nejsou celým poselstvím knihy. Utrpení k životu člověka na zemi patří, ale konečným vítězem je Bůh. Jak v Jobově životě, tak v životě věřícího křesťana.

Čtení z knihy Job.
Job řekl: "Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí."Text žalmu:
Žl 147,1-2.3-4.5-6

Odp.: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
Nebo: Aleluja. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
- opěvujte našeho Boha, neboť je milý,
- zaslouží si chvály.
- Hospodin buduje Jeruzalém,
- shromažďuje rozptýlené z Izraele.
Odp.
Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
- a jejich rány obvazuje.
- Určuje počet hvězd,
- každou z nich nazývá jménem.
Odp.
Velký je náš Pán a přemocný,
- jeho moudrost je bez míry.
- Pokorné Hospodin pozvedá,
- bezbožné však ponižuje k zemi.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 9,16-19.22-23

Běda, kdybych nehlásal evangelium.
To je apoštolovo pevné a trvalé přesvědčení. Přesto se musí bránit nejednomu nařčení, která přicházejí z obcí, které založil. Zde z nařčení, že své Korinťany vysává, ač jim sloužil zadarmo, a také z nařčení, že je příliš přizpůsobivý jednotlivým skupinám věřících.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v dobrech) evangelia.Text evangelia:
Mk 1,29-39

Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
Ježíš není lékařem. Jeho prvním úkolem je kázat, tedy zvěstovat evangelium. Ale jeho činy ukazují, že evangelium není bezmocná řeč, ale moc Boží k záchraně člověka.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015