Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 21. května 2024, 12:24


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 11. února, 2024
Svátek má:  Božena

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Lurdské [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 6. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Lv 13,1-2.44-46
Žl 32,1-2.5.11
1 Kor 10,31 - 11,1
Mk 1,40-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 11. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 6. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka Panny Marie Lurdské [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Lv 13,1-2.44-46

Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor.
Nebyl tedy postižen jen krutou nemocí samou, ale také vyřazením ze společenství kultu i běžného života. Proto je v evangeliu právě na uzdravení malomocných demonstrován rozsah záchrany, kterou Ježíš přináší. Odstraňuje nejen nemoc, ale vyřazení, které nemoc (a hřích!) přinášejí.

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: "Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna - což bývají příznaky zhoubného malomocenství - ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor."Text žalmu:
Žl 32,1-2.5.11

Odp.: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
- jehož hřích je přikryt.
- Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
- v jehož duši není klamu.
Odp.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
- svou nepravost jsem nezatajil.
- Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti."
- A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Odp.
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví,
- jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 10,31 - 11,1

Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.
Říká apoštol, kterému jeho svrchovaná a vášnivá láska ke Kristu nebránila v tom, aby bral ohled na své (slabší) bližní ve víře. Starat se o to, aby nebyl bližním pohoršením, pro něho znamenalo realizovat přikázání lásky.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.Text evangelia:
Mk 1,40-45

Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn.
Byla k tomu třeba víra malomocného a Ježíšův dotyk.Předstoupení před kněze a přinesení oběti mělo úředně dotvrdit, že k uzdravení došlo. Ježíš tímto činem opět demonstruje moc evangelia. Jde o potvrzení jeho slov, nikoli o produkci úspěšného léčitele.

Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil:
"Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) odevšad.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015