Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. února 2024, 17:15


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 13. února, 2024
Svátek má:  Věnceslav

Liturgický svátek:  Sv. Kateřina Ricciová
Liturgické období:  Mezidobí, 5. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 1,12-18
Žl 94,12-13a.14-15.18-19
-
Mk 8,14-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 13. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 5. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Kateřina Ricciová
Text 1.čtení:
Jak 1,12-18

Bůh sám nikoho nepokouší.
Lidská proměnlivost a nestálost se projevuje tím, jak člověk podléhá pokušení. Žádostivost, hřích a smrt - to je rámec, v němž se pohybuje křehký člověk. Naproti tomu u Boha "není změny ani ztemnění". Křesťany Bůh poctil darem života. Tak překonávají smrt a stávají se novými prvotinami Božího stvoření.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Blaze muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to (Pán) slíbil těm, kdo ho milují. Když je někdo pokoušen, ať neříká: "To mě pokouší Bůh!" (Jako) je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke zlému, (tak ani) on sám nikoho nepokouší. Když je člověk pokoušen, vábí ho a svádí jeho vlastní žádostivost. Ta žádostivost pak počne a porodí hřích, a když je hřích spáchán, porodí smrt. Nedejte se klamat, moji milovaní bratři. Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází shora, sestupuje od Otce světel, u něhož není změna ani ztemnění, (jaké je působeno u hvězd) otáčením. On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli (jako) prvotiny ze všeho, co stvořil.Text žalmu:
Žl 94,12-13a.14-15.18-19

Odp.: Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine.
Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine,
- a ve svém zákoně vyučuješ,
- abys mu popřál klidu od zlých časů.
Odp.
Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ
- a své dědictví neopustí.
- Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,
- následovat ji budou všichni upřímného srdce.
Odp.
Jen si pomyslím: "Má noha je vratká",
- už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.
- Když se mi v nitru rozmnoží starosti,
- tvá útěcha vzpruží mou duši.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,14-21

Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!
Tento "kvas" je kvasem strachu z pozemsky nezajištěné cesty s Ježíšem. Zbylý chléb naopak dává jistotu plnosti Božího požehnání, proměňujícího náš nedostatek a převyšujícího naše potřeby - jak pro Izrael (12 kmenů), tak pro pohany (70 národů). I ti, kteří jsou "na lodi", však ještě nechápou, že přítomnost Ježíše, pravého chleba života, stačí.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš a jeho učedníci odešli od farizeů,) zapomněli si vzít chleby a kromě jednoho chleba neměli s sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal: "Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!" Ale oni uvažovali mezi sebou o tom, že nemají chleba. On to poznal a řekl jim: "O čem uvažujete? Že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani nechápete? Máte zatvrzelé srdce? Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nevzpomínáte si už, když jsem rozlámal těch pět chlebů pro pět tisíc (lidí), kolik košů plných kousků chleba jste ještě nasbírali?" Odpověděli mu: "Dvanáct." "A když těch sedm pro čtyři tisíce, kolik košíků plných kousků chleba jste ještě nasbírali?" Odpověděli mu: "Sedm." Tu jim řekl: "Ještě nechápete?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015