Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 21. května 2024, 12:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 10. února, 2024
Svátek má:  Mojmír

Liturgický svátek:  Památka Sv. Scholastiky, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 12,26-32; 13,33-34
Žl 106,6-7a.19-20.21-22
-
Mk 8,1-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 10. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka Sv. Scholastiky, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 12,26-32; 13,33-34

Jorobeam dal zhotovit dva býčky ze zlata.
Aby Izraelský král Jorobeam nepřišel o politickou moc, kterou získal nad severní částí dříve jednotného Šalomounova království, považoval za taktický krok, způsobit také náboženský rozkol. Zdálo se mu nebezpečné, že jeho poddaní dosud putují uctívat Hospodina do jeruzalémského chrámu, který se nacházel právě v sousední, jižní části bývalé říše. Rozkol byl proveden se vší důkladností: ustanovováním nelegitimních kněží, výstavbou konkurenčních svatyní a odklonem od Hospodina k modlám - zlatým býčkům.

Čtení z první knihy Královské.
Jorobeam si řekl v srdci: "Teď by se mohla zase vrátit královská moc k Davidovu domu. Jestliže půjde tento lid do Hospodinova domu v Jeruzalémě, aby tam obětoval, obrátí se srdce těchto lidí k jejich pánu Rechabeamovi, králi judskému, a mne zabijí." Král se rozhodl, že dá zhotovit dva býčky ze zlata, a řekl lidu: "Dost už s tím putováním do Jeruzaléma, hle - tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země!" Jednoho (býčka) postavil v Betelu a druhého dal do Danu. Tato věc se stala podnětem ke hříchu, neboť lidé putovali až do Danu k jednomu z těchto býčků. Dal také vystavět svatyni na výšinách a ustanovil kněze z obyčejných lidí, kteří nebyli ze synů Leviho. Jorobeam také zavedl svátek v osmém měsíci, v patnáctém dni toho měsíce, podobný svátku v Judsku, a on sám obětoval na oltáři. Tak jednal v Betelu, že obětoval býčkům, které dal zhotovit, a ustanovil v Betelu kněze pro obětní výšiny, které zřídil. Jorobeam se neobrátil ve svém zlém chování, ale pokračoval v ustanovování kněží z obyčejných lidí pro obětní výšiny. Kdo chtěl, toho posvětil, a stal se knězem na obětních výšinách. Toto jednání uvedlo Jorobeamův dům do hříchu a způsobilo jeho pád a vyhubení s povrchu země.Text žalmu:
Žl 106,6-7a.19-20.21-22

Odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.
Hřešili jsme jako naši otcové,
- páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.
- Naši otcové v Egyptě
- nechápali tvé divy.
Odp.
Zhotovili si tele u Chorebu
- a klaněli se modle ulité z kovu.
- Zaměnili tak svoji Slávu
- za sochu býka, který požírá trávu.
Odp.
Zapomněli na Boha, který je zachránil,
- který v Egyptě vykonal divy,
- zázraky v Chámově zemi,
- úžasné skutky u Rudého moře.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,1-10

Najedli se dosyta.
Stejně jako při prvním nasycení pěti tisíců (srov. Mk 6,42) je ukázána velikost Boží moci. Stačí dát k dispozici to málo, co máme, a darované požehnání "předkládat" dále. Tentokrát však Markův místopis (pohanská krajina) i číselná symbolika (sedm) naznačuje, že Ježíšův soucit se neomezuje jen na Izrael, ale zahrnuje všechny, kdo k němu přijdou. Celé vyprávění je proniknuto zkušeností prvotní církve s eucharistií.

Slova svatého evangelia podle Marka.
V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si učedníky a řekl jim: "Je mi líto zástupu, protože už tři dni jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, cestou je opustí síly, vždyť někteří z nich jsou zdaleka." Jeho učedníci mu odpověděli: "Kde by kdo mohl tady v neobydleném kraji sehnat tolik chleba, aby je nasytil?" Zeptal se jich: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm." Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předkládali; předložili je tedy lidu. Měli také několik malých ryb. Požehnal je a řekl, aby i ty předkládali. A najedli se dosyta a sesbíralo se ještě sedm košíků zbylých kousků. Těch (lidí) bylo na čtyři tisíce. Potom je propustil. Hned pak vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do dalmanutských končin.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015