Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 30. srpna, 2023
Svátek má:  Vladěna

Liturgický svátek:  Sv. Fiakr
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sol 2,9-13
Žl 139,7-8.9-10.11-12ab
-
Mt 23,27-32

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 30. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Fiakr
Text 1.čtení:
1 Sol 2,9-13

Ve dne v noci jsme pracovali, když jsme vám hlásali evangelium.
Pavel je opravdovým apoštolem. Zcela se vydává pro věc evangelia. Proto při hlásání také manuálně pracuje pro svoji obživu, aby nevrhl stín na úmysly svého apoštolátu. Nestačí pouze organizovat nějaká masová shromáždění, při nichž se hlásá Kristus, ale rovněž jsou nezbytná osobní setkání k prohloubení přijaté víry. Stejně se přece otec věnuje svému dítěti. Hlasatel musí být připraven na "mravenčí" práci a neváhat, vždyť jde o Boží slovo.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Jistě si ještě vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající námahu: ve dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím chovali náležitě, spravedlivě a bezúhonně. Vždyť víte, jak jsme každého z vás jako otec vlastní děti povzbuzovali, pobízeli a zapřísahali, abyste vedli život hodný Boha, který vás povolal do svého království a do své slávy. A proto i my bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží - vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.Text žalmu:
Žl 139,7-8.9-10.11-12ab

Odp.: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš.
Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,
- kam až utéci před tvou tváří?
- I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,
- i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!
Odp.
I kdybych si připjal křídla jitřenky
- a spočinul na nejzazším moři,
- i tam mě povede tvá ruka
- a uchopí mě tvá pravice.
Odp.
I kdybych řekl: "Aspoň temnota mě skryje
- a noc mě obklopí místo světla,"
- ani tma ti nebude tmavá,
- noc jako den se rozjasní.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 23,27-32

Jste potomci těch, kdo proroky vraždili.
Nic nepomůže distancovat se od nevěrností předků, jestliže sami dnes odsuzujeme lidi a pohrdáme jimi pro jejich (ne)zbožnost. To je poslední z varování pro zbožné v Matoušově obci na pozadí typického jednání farizeů a učitelů Zákona. Předchozí lze shrnout: Vyhýbání se vnější (rituální) nečistotě a dokonce její označování ("bílení hrobů") nestačí, pokud je nitro plné nečistoty.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.' Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015