Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 06:11


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 8. října, 2023
Svátek má:  Věra

Liturgický svátek:  Sv. Simeon
Liturgické období:  Mezidobí, 27. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 5,1-7
Žl 80, 9+12.13-14.15-16.19-20
Flp 4,6-9
Mt 21,33-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 8. října, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 27. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Simeon
Text 1.čtení:
Iz 5,1-7

Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele.
Právě proto tvrdá Hospodinova slova věrně ukazují, kam vede nevěrnost těch, kteří měli být věrní. Přihlédneme-li však k dalším vyjádřením Písma, není výsledný obraz tak tvrdý. Nad těmi, kteří opakovaně zklamali, se Hospodin dokázal opakovaně slitovat. To ovšem nic nemění na proklamované skutečnosti, že cesta nevěrnosti vůči Bohu je cestou k záhubě.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Zazpívám (píseň) svému miláčkovi, píseň svého přítele o jeho vinici. Vinici měl můj přítel na úrodném svahu. Oplotil ji, očistil od kamení, osázel ji ušlechtilou révou. Uprostřed postavil věž, i lis v ní vyhloubil: čekal, že ponese hrozny, ona však plodila pláňata. Nyní tedy, obyvatelé Jeruzaléma a judští mužové, suďte mezi mnou a mou vinicí! Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody? Teď vám ukážu, co udělám své vinici: odstraním její plot, že ji spasou, rozbořím její zeď, že ji rozšlapou. Udělám z ní pustinu, nebude ořezána ani okopána, vzroste v trní a hloží. Mrakům dám příkaz, aby ji nezkropily deštěm. Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele, Judovci - jeho milou sazenicí. Čekal spravedlnost, a hle - nepravost, (čekal) právo, a hle - bezpráví!Text žalmu:
Žl 80, 9+12.13-14.15-16.19-20

Odp.: Dům Izraele je vinicí Páně.
Révu z Egypta jsi přenesl, Bože,
- vyhnals pohany a zasadils ji.
- Vyhnala své ratolesti až k moři
- a své úponky až k Řece.
Odp.
Proč jsi dal strhnout její ohradu?
- Všichni ji obírají, kdo chodí kolem.
- Pustoší ji kanec z lesa
- a polní zvěř ji spásá.
Odp.
Bože zástupů, vrať se,
- shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
- Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
- výhonek, který sis vypěstoval!
Odp.
Už od tebe neustoupíme,
- zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.
- Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,
- rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Odp.Text 2.čtení:
Flp 4,6-9

Bůh, dárce pokoje, bude s vámi. Bezstarostnost, ke které vybízí apoštol, není laciným postojem.
Je spíše vybídnutím k tomu, aby si člověk dělal starosti na správném místě. Aby si dělal starosti o Boha tím, že všechno, na čem mu záleží, s Bohem v modlitbě spojí.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s vámi.Text evangelia:
Mt 21,33-43

Vinici pronajme jiným vinařům.
Jestliže si Bůh vyvolený národ svou péčí v dějinách pěstoval, právem od něho čeká výsledek. Podobenství o vinici je zcela průzračné, ukazuje na selhání těch, kdo Krista nepřijali. Ale otevírá i v tomto případě cestu dál. Boží záměr nebude zmařen, na jeho vinici budou pozváni pohané.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: "Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?" Odpověděli mu: "Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek." Ježíš jim řekl: "Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015